۱۳۹۲/۰۹/۱۹

هدف رژیم جمهوری اسلامی از فرزند آوری از بین بردن قشر متوسط هست

برای توجیح اینکه زندگی با #فرزند کمتر خیلی بهتر است همین بس که نگاهی به خانواده و فامیل خود کنیم. در فامیل هر کس یک یا نهایت دو فرزند از دهه 60 یا قبل تر داشتند اکنون فرزندانش را به خوبی پشتیبانی می کند. ولی به خانواده های دیگر نگاه کنید که فرزندان زیاد تری دارند . بسیاری از آنها در نان شب فرزندان خود هم مانده اند چون با بحران بی کاری و بی آینده بودن مواجه شده اند.

من بر آوردی که کردم اگر جمعیت کشور رو به منفی برود برای تمام نیروهای جوان هم کار هست ، هم ثروت بسیار زیاد و در نتیجه مثلا جمعیت کشور ما 30 میلیون جمعیت داشت ما دارای یک قشر متوسط بزرگ میشدیم که اکثرا شغل و امکانات رفاهی داشتند. نتایجی که در بر داشت قیمت خانه ها به یک چهارم میرسید قیمت مواد غدایی هم بسیار کاهش میافت همچنین سطح زندگی مردم بالا میرفت . حال آخوند با این کار قصد دارد که قشر متوسط را از بین ببرد چون دشمن آخوند نه ثروتمندان نه فقرا بلکه قشر متوسط هستند .

شما حساب کن چه کسانی عضو بسیج میشوند ؟ اکثر قشر ضعیف و بدبخت جامعه . یا مثلا در مدارس برای سهیمه دانشگاه که بعدا به سر کار بروند و بسیاری دیگر از این موارد. خامنه ای به شدت نیازمند قشر ضعیف است . چون با بالا رفتن سطح زندگی سطح شعور نیز بالا میرود و این یک مساله اثبات شده است. اگر کسی به قشر متوسط برسد که ماهانه شغل معین خود را داشته باشد مالیات خود را بدهد دیگر فکر کارهایی مثل دزدی ، رشوه ، قتل و ... در او رخ نمی دهد. نمونه کشور سوئد که دارای قشر متوسط بزرگی هست و هر روز از تعداد زندانهایش کمتر میشود و چون در کشور ما قشر متوسط حاکم نیست و نظام سرمایه داری اسلامی باعث شده هر کسی برای لقمه نانی بیشتر سگ دو بزند نظام مالیاتی درست در کشور حکم فرما نیست و همین باعث شده است  ثروتمندان ثروتمند تر و فقیران فقیر شوند. چون مالیات برای این هست که هر کس به میزان ثروتش مقداری رو به دولت برای کمبود قشر ضعیف تر بدهد

نمودار مقایسه جمعیت بیشتر و کمتر :

۲ نظر:

  1. گفته شده که در سرشماری سال 90 جمعیت اهل تسنن نزدیک به 25 میلیون نفر بوده است . قطع نظر از صحت و ثقم این امار ، با توجه به روی اوردن تعداد قابل توجهی از شیعیان به ادیان دیگر و پر اولاد بودن اهل تسنن ایران که عمدتا در کردستان و سیستان و بلوچستان سکونت دارند ، نگرانی حکومت از اکثریت افتادن شیعیان در ایران و بیرون رفتن کشور از مالکیت امام عصر است .

    پاسخحذف

پدر، می دانم که به کجا رفته ای/نادر ایرانی

  نوشته ای از نادر ایرانی برای درگذشت پدر جناب مهدی میرقادری  پدر ! می دانم به کجا رفته ای .. می دانم چه کسی تو را با خود برده است .. اما چه...