۱۳۹۹/۰۴/۱۲

درباب میتراندیر (گاندلف) در فیلم ارباب حلقه ها که همان زرتشت ایرانیان است

آیا می دانستید شخصیت میتراندیر (گاندلف) در فیلم ارباب حلقه ها و فیلم هابیت در واقع زرتشت بزرگ ایران هست که هر جا مردمان گرفتار می آیند به یاری مردمان سرزمینش می شتابد. نام کامل او میتراندیر دارویش بوده که نام درویش نیز از این کلمه گرفته شده است ولی بسیاری فکر میکنن کلمه درویش از بعد از حمله اعراب به ایران آمده. بخاطر همین هست بسیاری از درویش ها خود را به شکل او در می اورند.
طبق پیشگویی ها زرتشت پاک در بهشت زندگی میکند و هر 3000 سال یکبار ظهور میکند و به یاری مردم سرزمینش می شتابد. به باور من علت اینکه زرتشت پاک به یاری مردم این سرزمین در مقابل نیروهای اهریمنی هنوز نیامده این هست که راه او را انجام نمی دهند.
گات ها، سرود 32، بند 12 آمده است: «نفرین تو ای مزدا به کسانی که از تعلیمات خود مردم را از کردار نیک منحرف میسازند و به کسانیکه گاو را با فریادهای شادمانی قربان می کنند...نتیجه از سریال بازی ماهی مرکب: به برخی پیرها اعتماد و دلرحمی نکنید

ماهی مرکب و سید علی خامنه ای بسیاری مواقع ما انسانها تا یک نفر پیر رو میبینیم دلمون به حالش میسوزه و با محبت باهاش رفتار میکنیم. اما بعضی از...