۱۳۸۷/۰۱/۱۶

سخنانی از سر دلتنگی

سخنانی از سر دلتنگی

برای اینکه مردم مستعمره ایی ساکت باشند, باید هر چند وقت یکبار افراد شلوغ آنها را قتل عام نمود. در سی سال گذشته در ایران هفت بار اتفاق افتاده است
استعمار نو, استعمار فریب است. عمده کشورهای جهان سوم مستعمره هستند بدون اینکه خود متوجه باشند
حکومت پهلوی با اینکه دوست اسرائیل بود ولی نمی توانست زیاد مفید باشد. وجود حکومتی شیعه که دشمنی اعراب را به خود جلب کند بسیار مفیدتر است
چرا حکومت ایران شیعه انتخاب شده است؟ برای اینکه از اتحاد بین کشورهای اسلامی(سنی) جلوگیری نماید. و بین آنها اختلاف بیاندازد
در حال حاضر اعراب مسلمان, دشمن اول خود را ایران می دانند نه اسرائیل و خود را بخاطر ایران مسلح می کنند و بیش از اسرائیل با ایران جنگیده اند
اگر نتوانیم مردم مستعمره ایی را ساکت نگه داریم, پس می توانیم مسیر حرکت آنها را منحرف نماییم. در سی سال گذشته ایران هفت نمونه هست
حکومت سنی عثمانی برای اروپا خطرناک بود. از پشت سر (ایران) حکومت شیعه صفوی را ایجاد کردند تا ... و امروز هم به همین منوال
مردم ایران قبل از صفویان شیعه نبودند(عمدتاً سنی بودند), منافع استعمار اینگونه ایجاب می کرد
انقلاب اسلامی چیزی نبود جز تغییر نوع حکومت مستعمره توسط استعمارگران
حکومت ملایان تقلید حکومت کشیشان در قرون وسطی است. این بلایی است که استعمارگران خود تجربه کرده بودند و ما را دچار آن کردند
مرزبندی کشورهای جهان سوم طوری طرا حی شده که اقوام متنوع در داخل یک مرز قرار گیرند تا نتوانند با هم متحد شوند حکومت مردمی داشته باشند
در قدیم جسم فرد را به بردگی می بردند ولی اکنون روح را به بردگی می برند و در ظاهر جسم آزاد است. مردم فکر می کنند برده نیستند. ولی برده ترند
ما ایرانیان نمی توانیم کار گروهی انجام دهیم, این تربیتی است که در عرض چند نسل استعمار بر ما داده است. برای اینکه کار مردمی صورت نگیرد
وظیفه مجلس خبرگان کنترل رهبری است. تنها کاری که اکنون انجام نمی دهد
نیروی انتظامی فساد را از جامعه حذف نمی کند. بلکه آنرا از ظاهر به باطن منتقل می کند
دین منحرف, احساسات مردم را منحرف می کند. مردم بجای آنکه خشمشان را بر سر ظالم بکوبند در چاه جمکران می ریزند
زنان ایرانی از فرط فقر و نارضایتی فساد می کنند در حالیکه زنان اروپایی با رضایت شهوترانی می کنند. به نظر شما کدام بدتر است
مردم فکر میکنند خامنه ایی مشکل آنها را نمی داند. خوب اگر نداند نفهم است و اگر بداند ظالم است. در هر صورت مناسب رهبری نیست
نیروی انتظامی به امنیت حکومت می اندیشد نه امنیت مردم
فساد جامعه با خوردن غذا کم می شود نه خواندن نماز. همه می دانند حتی ملا ها
فنلاندیهای بی نماز رتبه اول کم فسادی را دارند. ایرانیهای با نماز از این نظر در رتبه 109 قرار دارند
همیشه سعی کن سرنوشت خود را رقم بزنی. در غیر اینصورت دیگران سرنوشت تو را به نفع خودشان رقم خواهند زد
هم خامنه ایی و هم بوش هر دو شدیداً ادعای ایمان دارند. خدایا حق با کدام است. خدا: با هیچ کدام
اگر جرأت گفتن حقایق را نداری. حداقل جرئت شنیدنشان را داشته باش
خدا انسان را دوست دارد و دین را برای خوب و راحت زندگی کردنش فرستاده نه سخت زندگی کردن
هر دینی که زندگی را بر انسان سخت کند. آن دین خدایی نیست بلکه شیطانی و ساخته ستمگران است
اگر شما مسلمانان به سختی زندگی می گذرانید. بدانید که مسلمان نیستید
اسلام دین محبت است نه خشم و شهوت. اینکه تاریخ ادعا می کند پیامبر زن زیادی داشته و همچنین زیاد جنگ می کرده. همه دروغ است
عمده تاریخی که از اسلام و ایران در مغز ما پر کرده اند, دروغ است
حکومت اسلامی ایران وارث معاویه است نه علی، کمی دقت کنید
هیچکدام از حرفهایی که در نماز می گوییم, عملاً قبول نداریم
خدایا چرا تحمل می کنی کسانی را که تو را وسیله فریب مردم قرار داده اند. صبر زیاد تو نفسمان را می برد
قرائتی قرآن را وارونه و ناقص العضو نشان می دهد. آیا عذاب جهنم برای او کافیست
ملاها بهشت را در مقابل دنیا به مردم می فروشند. مردم کلک می خورند چون صاحب بهشت این معامله را قبول ندارد

گلویت را فشار می دهند جیبهایت را خالی می کنند و در گوش ات می خوانند که: دنیا را به اهلش واگذار
(استقلال, آزادی, جمهوری اسلامی) شعار انقلاب بود ولی به واقعیت زیر رسیدیم: (وابستگی, اختناق, استبداد, ریا) همین
استعمار قدیم چهار قرن پیش صفویان را برای مقابله با عثمانیهای سنی در ایران تاسیس کردند. حال نیز حکومت شیعی را در مقابل جهان سنی
مردم شام از معاویه هراس داشتند. مردم کوفه از علی هراس نداشتند. مردم ایران از خامنه ایی هراس دارند
معاویه تشریفات داشت. علی نداشت. خامنه ایی دارد
فقرا از معاویه ناراضی بودند. فقرا از علی راضی بودند. فقرا از خامنه ایی ناراضی هستند
معاویه بیت المال را تقسیم نمی کرد. علی بیت المال را تقسیم می کرد. خامنه ایی بیت المال را تقسیم نمی کند
معاویه مصلحت اندیش بود. علی مصلحت اندیش نبود. خامنه ایی مصلحت اندیش است
حبیب, منصور, قمیشی, ... چرا همه از عشق می خوانید. هنر باید به درد مردم بخورد و اکنون درد اصلی مردم ما عشق نیست
دغدغه علی تقسیم عادلانه بیت المال بود نه شکیات نماز. ملا چرا دین را منحرف کرده ایی
ملا , قبول دارم نمی توانی علی شوی ولی این بهانه معاویه شدن نیست
یک عمر فرصت داری تا مرگی با عزت برای خود انتخاب کنی. وگرنه مرگ با ذلت تو را انتخاب خواهد کرد
ایجاد اختلاف بین اقوام ایرانی نقشه استعمار است که حکومتها اجرا می کنند. تا هیچ وقت حکومت مردمی ایجاد نشود
اگر می خواهیم سرنوشت فرزندانمان در دست خودشان باشد. پس آنها را توسری خور بار نیاوریم
بر فرزندت ظلم نکن که در اینصورت به مظلوم یا ظالم بودن عادت خواهد کرد. که هر دو عادت جامعه را خراب می کند
ما ایرانیها هزاران سال است که بت پرست هستیم در این دوران تنها نوع بتها عوض شده است
ما چه خورشید را بپرستیم و چه حسین را بپرستیم در هر صورت خدا را نمی پرستیم
نماز, روزه, حج,... همه تخمیر شده اند. و بجای آنکه موجب هوشیاری مردم بشوند موجب مستی آنها می شوند. تا ملا ها راحتر جیبهایشان را خالی کنند
می خواهی اسلام واقعی را بشناسی فقط قرآن بخوان البته نه با ترجمه های منحرف. عمده کتب و اشخاص اسلامی منحرف هستند
استعمار می خواست که قرون وسطی ایران را با ملا محمد باقرمجلسی شروع کند ولی مردم تازه شیعه شده آمادگی نداشتند. پس با خمینی شروع کرد
استعمار در قرن 17 از سلطه دین منحرف خارج شده ولی کشورهای اسلامی را به دین منحرف گرفتار کرد
اروپا برای اینکه از دست کشیشان رها شود. دین را تماماً منکر شد. به نظر شما چاره ما چیست
اسلام با اینکه بسیار دوستت دارم. چون ابزار فریب مردم شده ایی تو را نابود می کنم. تا در زمانی مناسب برای هدایت مردم زنده شوی
امیدی نیست که به این زودی از دست استبداد دینی رها شویم. پس فرزندمان را توری تربیت کنیم که بتوانند
اگر کشوری نفت داشته باشد بدبخت اش می کنند. اگر کشوری اسلام داشته باشد بیچاره اش می کنند. ما هر دو را داریم
جنگهای صلیبی برپاست. این بار بسیار وسیع ولی مخفیانه. بوسیله تضعیف و تحریف اسلام از درون. آنها پیروز شده اند ولی ما در انتظار کسی هستیم
کافران آسوده بخوابید که ما مسلمانان در درون جنگ شیعه و سنی بر پا کرده ایم. یعنی بر پا کرده اید
دولت, مال مردم را (بیت المال را) به خودشان وام می دهد. تا مردم وامدار دولت گردنند
به زور مال کسی را از او بگیرید. ولی برای اینکه از گرسنگی نمیرد و همچنین وابسته شما باشد از مال خودش به او قرض بدهید. = سیاست دولت ما
نمایندگان مجلس در وهله اول به منافع شخصی و در وهله دوم به منافع حکومت می اندیشند اگر فرصتی بود به مردم هم فکر می کنند
انتخابات همه نمایشی هستند. وای بر کسی که با شرکت در این نمایش کثیف, موجب استمرار ظلم و فریب می شود
جوانی هستم بی کار و بی پول. اگر میل جنسیم را غیر مجاز ارضا کردم, گناهکار هستم ولی مقصر نیستم. مقصر دولت است
من نان آور خانه هستم ولی کارم کفاف نمی دهد. می خواهم دزدی کنم شما راه بهتری دارید
من دختری فقیر و گرسنه و بیکار هستم. می خواهم برای پر کردن شکمم زیر شکمم را بفروشم. شما راه بهتری دارید
می گویند اول خوت را بساز بعد خانواده را. می گویند اول خانواده ات را بساز بعد جامعه را . این یک فریب است چون خودسازی یک عمر طول می کشد
فقها دین را پیچیده و بغرنج می کنند و خود را متخصص معرفی می کنند. و بعد دکان می سازند تا مردم برای رفع ابهام پیش آنها برود
اگر برای کودک گرسنه نماز اجبار کنی هم کودک از بین می رود و هم نماز. مردم هم به همین گونه اند
دینی که به ملا و متخصص نیاز داشته باشد. دین خدا نیست زیرا خدا از هر آفریده به نسبت توانایی اش انتظار فهم و عمل دارد
ملا دو نوع است : جاهل یا منافق. نوع سوم ندارد اگر مشاهده کردید تعجب کنید
کسی دوست ندارد فساد کند. جامعه مجبورش می کند. و جامعه را دولت مدیریت می کند
اهل بازار بیش از همه بر حسین گریه می کنند. چون بهترین راه سرکیسه کردن مردم بت پرست است
سینه زنی محرم, انحراف خشم مردم است. چون خشم امروز بر سر ظالم دیروز کوفته می شود
دسته های سینه زنی نان خور دولت شده اند. بنابراین در دعاهاشان معاویه زمان را فراموش نمی کنند
تقلید, ذهن را تعطیل می کند. تقلید را کنار بگذار, تا دین را خود بشناسی
هر چیزی را که دکان ملایان را پر رونق می کند کنار بگذار
حکومت دیکتاتوری ابتدا به فریب مردم می پردازند اگر نتوانست به زور متوسل می شود. حکومت ما از فریب شروع کرده است
مهدی نیا چون منتظرانت یا جاهلند یا منحرف. پس تو را یاری نخواهند کرد
ما اسلام را نمی شناسیم و نمی دانیم که نمی شناسیم. = جهل مرکب
حسین هیچوقت به اندازه امروز مظلوم نبودی. چون, تو که اسوه ظلم ستیزی بودی اکنون ابزار ظلم شده ایی
شهر خالی است ز عشاق بود کز طرفی مردی از خویش برون آید و کاری بکند
حکومت ایران با تبلیغ قوم فارس (و تضعیف اقوام دیگر) وحدت ملی را از بین می برد
حکومت ایران با تبلیغ مذهب شیعه (و تضعیف مذاهب دیگر) وحدت اسلامی را از بین می برد
در ایران سه طبقه حکومت می کنند: روحانی , سپاهی , بازاری. سپاهی گلویت را می فشرد. بازاری جیبت را خالی می کند. روحانی فریب ات می دهد
در ایران انسانهای بافهم و تحصیلکرده مشکل سازند. در سوئد انسانهای نفهم و بی سواد
اگر در ایران ادای آدمهای خوب را در بیاوری کافیست. ولی در سوئد با این ادا بازیها کارت پیش نمی رود
بهشت جای خوش گذرانی نیست. ملاها با این فریب خوشی این دنیا را از تو می گیرند
انسان باید حیوانات وحشی را اهلی کند. نه اینکه خود توسط انسانهای دیگر اهلی شود
آگاهان جامعه هر کدام با بهانه ایی در گوشه ایی خزیده اند. مهدی جان بهانه شان را نقش بر آب کن
تا جامعه و محیط آماده نباشد خودشناسی و خودسازی کاری عبث است. پس ابتدا جامعه را پاک کن
ما را به کارهای فردی کشانده اند تا نتوانیم بر سرنوشت جامعه مسلط باشیم. مومنان جامعه در خودسازی غرق اند و کافران جامعه در خشم و شهوت
امروز نماز ستون دین نیست بلکه ستون دین مبازره با متقلبان دین است
محرم و صفر است که اسلام را به مخدر جامعه تبدیل کرده است
خمینی مرد بزرگ اخلاق بود. ولی سیاست را نفهمید و بازیچه استعمار گردید
مهدی, منتظرانت مشکلات شخصی دارند. و مصلحان جامعه نا امیدتر از آنکه بخواهند منتظر تو باشند
مردمی می توانند بر سرنوشت خود مسلط باشند که درک و هدف جمعی داشته باشند. این شعور را از ما گرفته اند
در ایران از هر چیزی فقط قلابی اش وجود دارد: کالا, مجلس, حزب, انتخابات, رهبر, دین , خدا و
تا وقتی بر تو سوارند که سواری می دهی. دوست من, نیرویی را که برای سوار کردن تلف می کنی برای سوار نکردن استفاده کن
خدا دیگر پیامبر نمی فرستد به امید اینکه شما روشنفکران نقش آنها را بازی کنید. آیا سعی تان را می کنید
ای کسی که ظلم ستم و فریب را می فهمی, کمترین وظیفه تو فهماندن مردم است
اولین مرحله مبارزه اصولی و بادوام, مبارزه با جهل مردم است. آهای روشنفکران امروز نوبت شماست
اسلام را نمی توان از بین برد چون واقعیت دارد. فقط می توان منحرف کرد. اتفاقی که در سراسر جهان اسلام افتاده است
فکر می کنی زیارتگاههای ما با زیارتگاههای بت پرستان چه فرقی می کند. آیا زیارتگاه, بت دست ساز ما نیست
می دانی که حکومت اسلامی ما یک حکومت دست نشانده است. شاید خمینی هم اینرا نمی دانست . شاید
مظلوم همانقدر مقصر است که ظالم. پس ای مردم اگر بر شما ظلم می شود, خود مقصر هستید
ما را طوری تربیت کرده اند که دیکتاتوری را بیشتر از دموکراسی دوست داشته باشیم
ما را طوری تربیت کرده اند که تو سری خور باشیم. حداقل فرزندان را اینگونه بار نیاورید. تا امیدی به آینده باشد
وظیفه تو این است که محیط را برای تربیت فرزندت آماده کنی نه اینکه فرزندت را برای پذیرش محیط آماده کنی
اگر در جامعه ایی, هر کسی به راحتی خودش, فکر کند. همه آن جامعه در سختی خواهند بود(مثل ایران). و برعکس(مثل سوئد) و
من اینگونه فریاد می کشم . . . دوست من . . . تو چگونه
اگر برای ما غیر منتظره است که وزیری در صف نان بایستد. پس او نمی ایستد. چون برای ما غیر منتظره است
حکومتهای نامشروع تا وقتی دوام دارند که بتوانند مردم را فریب دهند و دین فریبنده ترین ابزارهاست
قدرت حکومتهای مستبد از جهل مردم است. پس برای مبارزه کافیست با جهل مردم مبازره کنی. جهل سواد نیست بلکه فهم اجتماعی است
اسلام راستین فقط در قرآن است. کتب اسلامی یا تحریف شده اند و یا از اول منحرف بوده اند
حکومت اسلامی ما به منظور تضعیف جهان اسلام و تقویت اسرائیل تاسیس شده است. آیا نتیجه جز این مشاهده کرده اید
اگر حکومت اسلامی بیش از 5 سال دوام آورد یا باید به علی شک کنید یا به آن حکومت اسلامی
شاید عمده جوانان با سواد باشند ولی عمده آنان نسبت به مسائل اجتماعی بی سواد هستند
قرون وسطی اروپائیان پر مدعا, 1000 سال طول کشید. فکر می کنید برای ما چقدر طول خواهد کشید. تازه 30 سال از آن گذشته است
من خودم را تا 15 سال آینده فروخته ام (توسط وام). شما چند سال خود فروشی کرده اید
من همچون برده ها زندگی می کنم, چون هیچ چیز در زندگی به دلخواهم نیست: کار, درآمد, تفریح, ... شما چطور
شیعه و سنی امروز هر دو ساخته استعمار است و با اسلام محمد بسیار متغاوت است.= شیعه صفوی و سنی وهابی
کمتر حکومتی وجود دارد که یهودیها در آن نفوذ نداشته باشند. و کمتر خبرگزاری وجود دارد که یهودیها در آن نفوذ نداشته باشند و
ملا, تو را به خدا دعوت نمی کند. بلکه تو را با خدا فریب می دهد
ملا ها, به اسم خدا از مردم سواری می گیرند. شاید باور نکنی, هنر آنها در این است که باور نکنی
در ایران منشا ء همه فسادهای مردمی, فسادهای دولتی است. همچون: تبعیض, رشوه, دروغ و
من برده زنجیری هستم, باور نمی کنی زنجیر قسط ها را بر پایم ببین. دولت با وام های مختلف و سهام عدالت مردم را به زنجیر می کشد
دولت مخفیانه درخت فساد را آبیاری می کند. نیروی انتظامی برگهای این درخت را گاه گاه برای دلخوشی مردم می چیند
مرا بیش از آنکه بخورانند, می دوشند. خوش بحال گاو که به اندازه ایی که علف می خورد , شیر می دهد
مرا بیش از آنکه بخورانند, سوار می شوند. خوش بحال خر که به اندازه ایی که علف می خورد , سواری می دهد
دیکتاتوری دینی خشن تر, مخوف تر و طولانی تر از دیکتاتوری غیر دینی است. چون دین بهترین وسیله برای فریب است
حسین, علی اصغر را به کشتن داد تا ما بیدار شویم. در حالیکه ما با یاد علی اصغر می خوابیم
حسین, خونش را ریخت تا پرچم سرخی در دستهای ما باشد, تا بر سینه دشمن بکوبیم. حال ما پرچم سیاه بدست گرفته و بر سینه خود می کوبیم
نماز, روزه, حج موجب افزایش فساد شده اند. زیرا ملا ها یاد داده اند تا توسط آنها گناه شویی کنیم. و با خیال راحت گناه بکنیم
دولت موجب فقر شده است, فقر موجب فساد شده است. و فساد موجب بی دینی شده است. پس دولت منافق است. و منافقین از کفار بدترند
ما کافریم در لباس مومنین و سوئدیها مومن هستند در لباس کافرین
کتاب را می خوانند و نمی بوسند. ما قرآن را می بوسیم و نمی خوانیم
کتاب را می خوانند که بفهمند. ما قرآن را به زبانی می خوانیم که نفهمیم
هدف سریالهای ایرانی این است که به مسائل مادرزن بپردازید نه مسائلی که فلان وزیر ایجاد کرده است
خاتمی سعی می کرد نظر طبقه متوسط را به حکومت جلب کند. احمدی نژاد سعی می کند نظر طبقه پایین را جلب کند. هدف هر دو, دوام حکومت است
برای اینکه مردم به مسائل مهم فکر نکنند باید سرشان را گرم کرد: بنزین, انرژی هسته ایی, اعتیاد, شرکتهای شبکه ایی و
قرآن عمدتاً و صریحاً به مسائل اجتماعی می پردازد. در حالیکه کتب اسلامی به مسائل سرگرم کننده می پردازند مثل: فلسفه,فقه,عرفان,... چرا
کتب اسلامی همچون قرآن به مسائل زندگی (مثل عدالت) نمی پردازند. چرا. آیا تحریف شده اند
اگر الفاظ اسلامی را از حکومت ایران حذف کنیم. در آن صورت رفتار حکومت به کفار شبیه تر خواهد بود
صدا وسیما به شدت به فریب مردم مشغول است. اینکه استبداد را آزادی و کفر را اسلام جلوه دهد. و متاسفانه موفق عمل کرده است
در ایران هم فساد دولتی وجود دارد و هم فساد مردمی. ولی صدا و سیما فقط فساد مردمی را نشان می دهد. و فساد دولتی را مخفی می کند
همه سریالها و فیلمهای ایرانی به مسائل فردی و خانوادگی می پردازند. و مسائل اجتماعی و سیاسی را مسکوت می گذارند
مهمترین مسئله ایی که قوه قضائیه باید به آن بپردازد, عدالت اجتماعی است. نه دعواهای خانوادگی و فردی
علی حکومت را فدای بقای اسلام کرد. خامنه ایی اسلام را فدای بقای حکومت می کند
در اسلام علی, صداقت ارزشمند است. در اسلام خامنه ایی, تظاهر و ریا ارزشمند است
اسلام, جز عدالت چیزی نیست درحالیکه اکنون برای توجیه بی عدالتی از آن استفاده می شود
دین فعلی مردم چند قرن پیش توسط صفویان و به نقشه استعمار اختراع شده است. ظاهراً خدا پرستی و باطناً بت پرستی است
در ایران بدون نفاق و ریا نمی توانی پیشرفت کنی. در سوئد اینگونه نیست
اقتصاد ایران اقتصاد ربا خواری و دلالی است. مذهب ایران مذهب نفاق و ریا است
مراکز رباخواری به اسم قرض الحسنه فعالیت می کنند. و بانکها با آیات قرآن تبلیغ پول می کنند. و
دین در انحصار ملایان, و دنیا در انحصار بازاریان, و قدرت در انحصار نظامیان است. مردم حق دخالت در این امور را ندارند
دروغ بزرگ: حکومت ایران جمهوری اسلامی است. واقعیت: حکومت ایران دیکتاتوری دینی است
پایگاه های مقاومت هر شهر, نیروی ضد آشوب و ضد مردمی است و لا غیر
بسیج, امروز به مزدور حکومت تبدیل شده است. آنهایی که سن بالایی دارند, منافقان ناپاک اند. و آنهایی که سن پایین دارند جاهلان پاک اند
حکومت با احترام گذاشتن به مناسبتها و ماههای محرم و رمضان خود را مسلمان جا می زند. در حالیکه مملو از فساد است
اکثر مجریان تلویزیون منافق هستند,چون حرفهایی از حکومت و دین می گویند که خود قبول ندارند. همچنین همه خبرگو ها دروغگو هستند و غیره
آیا مسخره نیست که کشوری با اینهمه ذخایر نفت و گاز, مهمترین کارش انرژی هسته ایی و جیره بندی بنزین باشد. چه فکر می کنید
حوزه های علمیه دین منحرف و منجمد آموزش می دهند. و کسی جرئت تغییر آنها را ندارد چون مخفیانه توسط استعمار حمایت می شوند

سامری در غیبت حضرت موسی با گوساله طلایی مردم را بت پرست کرد. ملا ها نیز در غیبت امام, مردم را به وسیله مزارهای طلایی امامزاده ها می فریبند
اگر حکومت مردم را مجبور به صرفه جویی در بنزین,گاز,برق,... می کند. بخاطر این است که بیش از حد خودفروشی کرده است. وگرنه به فکر اقتصاد نیست
ما برای اینکه مقابل آمریکا, شیطان بزرگ بایستیم, مجبوریم به پای همه شیطانهای کوچک بیافتیم
با وجود اینهمه بیکاری در کشور. شرکتهای دولتی با بیت المال در کشورهای دیگر(سوریه,ازبکستان,...) کارخانه می سازند. چرا
ملا محمد باقر مجلسی(پدر ملاهای امروز), شاه حسین را نایب حضرت مهدی معرفی کرده بود. کسی همه زنان زیبای کشور (3000نفر)زن او بودند
ثروتمندان جامعه یا ملا هستند یا حاج آقا. بهر حال با دین فروشی پولدار شده اند
موسس شیعه ایران یعنی شاه اسماعیل شرابخوار و لواط گر ماهری بود. بطوریکه با بیست پسر جوان سیر نمی شد
در زمان صفویان همه کتابهای دینی و تاریخی بازنویسی شدند(و کثیری هم منهدم شدند) تا مطابق شیعه جدید باشند
می دانید که در زمان صفویان دین ایرانیان (چه شیعه و چه سنی) از بین رفتند و دین جدید شیعه صفوی جایگزین آنها شد
می دانید که ملا اولین بار در زمان صفویان از جنوب لبنان وارد ایران شد
موسس شیعه ایران یعنی شاه اسماعیل فرزند و نوه مسیحیان است و به ظاهر و به کینه عثمانی ها , شیعه شده بود
استفاده از توپ و تفنگ را اروپائیان به صفویان آموختند تا دشمن قدرتمند آنها یعنی عثمانیها را شکست دهد
ولایت مطلقه فقیه مسئله جدیدی نیست و اولین بار صفویان آنرا اختراع کرده اند
ما را با دین خواب می کنند که راحت تر بتوانند سوارمان شوند. حدیث: خواب مومن عبادت است
احادیث اجتماعی را حذف و احدیث فردی و اخلاقی را پر رنگ می کنند تا هر کسی را با خودش مشغول کنند
ما را فریب می دهند. نمی دانیم و نباید هم بدانیم. چون اگر بدانیم دیگر فریب نمی خوریم
بیش از آنکه پیامبران بتوانند از دین برای نجات مردم استفاده کنند. ستمگران از آن برای فریب مردم استفاده کرده اند
از پیدایش تاریخ تا حال, همه شاهان برای استمرار ظلم خود و فریب مردم از دین استفاده کرده اند. و برای اینکار دین ها را تحریف کرده اند
همه دین های امروزی منحرف هستند. اینها همانهایی نیستند که پیامبران آورده اند. بلکه آنهایی هستند که برای فریب مردم ساخته شده اند


نتیجه از سریال بازی ماهی مرکب: به برخی پیرها اعتماد و دلرحمی نکنید

ماهی مرکب و سید علی خامنه ای بسیاری مواقع ما انسانها تا یک نفر پیر رو میبینیم دلمون به حالش میسوزه و با محبت باهاش رفتار میکنیم. اما بعضی از...