۱۳۹۹/۱۱/۲۵

اسناد و مدارک بنیامین بهادری

 

بنیامین بهادری خواننده روضه خون

که واسه قاسم کودک کش پست از پرچم تازی میذاره

و مصاحبه میکنه که حاضرم برم با سعودیا بجنگم

ولی همزمان توله شو تو امریکا به دنیا میاره تا از مزایای آمریکا استفاده کنه.


دیروز فیلم روضه خوانی بنیامین بهادری رو دیدید و خیلی ها گفتند قدیمی هست و گذشته ها گذشته. اکنون توجه شما را به فیلم جدید جلب میکنم که میگوید اگر جنگ بشود از هر جای دنیا بلیط میگیریم و به جنگ میرویم. 

منتهی ایشان اینقدر به ایران علاقه دارند که توله خودشان را برده اند در آمریکا بدنیا آورده اند.

تجربیات من از خام گیاه خواری و نکات مفید در این مسیر

داستان این ماجرا از اینجا آغاز می شود که کتاب آقای آرشاویر د آوانسیان توسط یکی از دوستان برای مطالعه به من فرستاده شد. موضوع و تیتر کتاب برا...