۱۴۰۰/۰۹/۱۲

چرا به رغم واکسن زدن بسیاری از جمعیت بازی کرونا ادامه می یابد؟


خیلی ها میپرسند چرا به رغم واکسن زدن بسیاری از جمعیت در دنیا بازهم بازی کرونا را کش می دهند؟ باید گفت تمام شدن این بازی و عادی شدن وضعیت دنیا به ضرر گلوبالیست ها است. آنها می خواهند طبقه متوسط را از بین ببرند و انسان های فقیر که از ترس کرونا حاضر هستند هر کاری را انجام دهند بردگان خوبی برای سیستم خواهند بود. در این میان شرکت های دارو سازی هم پول قشر متوسط را چپاول می کنند. چگونه؟ از طریق دولت هایی که نوکر خود کرده اند و فروش واکسن و قرص های مربوط به کرونا و دوزهایی که گویا تمامی ندارد.  در این میان این شرکت ها پولهای زیادی هم صرف کرده اند. هر کدام به افرادی که تبلیغ واکسن کنند پول خوبی میدهند. برای همین هست می بینید بسیاری از دکترها  و حتی بازیگر و سلبریتی که حقیقتا می دانند ماهیت واکسن برای بسیاری مرگبار است تبدیل به دستگاههای تبلیغی میشوند ولی حتی یکی از وعده های آنها هم تحقق پیدا نمیکند. اما راه حل چیست؟ اکنون زمان پرسش بزرگ چه افراد واکسن زده چه نزده پیش آمده است. حکومتها گفته اند با گذشتن تعداد واکسنی از 70 درصد ایمنی جمعی ایجاد میشود، قرنطینه تمام میشود، ویروس از بین میرود و زندگی و کسب و کار مردم مجدد رونق می گیرد. مردم در دنیا باید این پرسش را بپرسند و دوباره فریب و خام بازی ویروس کرونا با اسامی جدیدی که انتشار می دهند نشوند.

مهدی میرقادری 

11 آذر 2580 شاهنشاهی

نتیجه از سریال بازی ماهی مرکب: به برخی پیرها اعتماد و دلرحمی نکنید

ماهی مرکب و سید علی خامنه ای بسیاری مواقع ما انسانها تا یک نفر پیر رو میبینیم دلمون به حالش میسوزه و با محبت باهاش رفتار میکنیم. اما بعضی از...