۱۳۹۹/۰۶/۳۰

بررسی مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز

 مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز که در دل امریکا فریاد میزند بر ضد جمهوری اسلامی خشونت نکنید و به مردم فقیر و گرسنه ایران  می گوید انتقام نگیرید. اگر خشونت کنید دیگر پولی برای اینها فرستاده نمی شود که حال کنند و به ریش شما بخندند. 


تویت مهدی سحرخیز۱۳۹۹/۰۶/۲۹

پاسخ کاربران تویتر به خامنه ای در باب توهین به رضا شاه: خامنه ای گوه خورد

 #خامنه‌ای_گوه_خورد ولی چرا؟ زمانی که اتهام بی غیرتی به غیرتمندترین مرد ایران یعنی رضا شاه بزرگ میزند اوج وقاحت خود را اثبات میکند. رضا شاه وقتی در جنگ جهانی دوم و به علت حمله های انگلیس به شرق ایران و همچنین ارتش شوروی در شمال ایران مجبور به ترک ایران شد به علت نجات کشوری بود که ۱۷ سال زحمت ساختنش را کشیده و بازنکردن پای ایران به جنگ خانمان سوز دوم جهانی و باز نکردن پای بیگانه برای جانبداری ایران بود. در واقع سید علی گدا شجاعت را در این میداند که در زیر زمین کاخ خود بنیشیند، کشور را به قحطی و بدبختی و بیکاری ببرد، جوانان را به دار بکشد و هر موقع مردم به خیابان‌ها آمدند به گریه و التماس بیافتد که جان ناقابلی دارم و بدن علیلی دارم و به نیروهای کشتارش دستور کشتن مردم بدهد و در پایان فکر کند خیلی شجاع است. در شجاعت تو همین بس که از زمان کرونا به زیر زمین خود خزیده ای یک ماسک کلفت زده ای و جرات حضور در بین یاران خود را نداری جنگ جهانی دوم جنگی بود که بزرگانی چون هیتلر، امپراطور ژاپن و موسیلینی درونش شکست خوردندکه هزاران بار قدرت نظامی و تسلیحاتی آن بزرگتر از ایران زمان رضاشاه بود. با غیرت بودن یعنی ایران را ظرف مدت ۱۷سال چند صدسال به جلو ببری نه اینکه از سال۱۳۶۸ حکومت کنی و مردم را به بدبختی بیاندازی بخاطر این هست که اکنون هزاران کاربر در تویتر با هشتگ #خامنه‌ای_گوه_خورد نسبت به حرف تو واکنش نشان دادند و هزاران نفر در کف خیابان‌ها #رضا_شاه_روحت_شاد سر دادند و سوزش تو دقیقا از همین شعار آخوند شکن است.

نتیجه از سریال بازی ماهی مرکب: به برخی پیرها اعتماد و دلرحمی نکنید

ماهی مرکب و سید علی خامنه ای بسیاری مواقع ما انسانها تا یک نفر پیر رو میبینیم دلمون به حالش میسوزه و با محبت باهاش رفتار میکنیم. اما بعضی از...