۱۳۹۶/۱۱/۰۳

سید ابراهیم رسولی شهید راه ایستادگی در مقابل زور و ستم

سید ابراهیم رسولی از شهرستان اقلید روز پنج شنبه 27 دی ماه 1396 خانه اش توسط نیروی انتظامی محاصره میشود. او اسلحه شکاری بیرون می آورد و اجازه ورود مامورین رژیم را به خانه اش نمی دهد. دو تن از مامورین رژیم که قصد ورود به خانه وی را داشتند توسط این بزرگ مرد زخمی می شوند. نهایتا رژیم با استفاده از تک تیر انداز سید ابراهیم را به شهادت می رساند.


سید ابراهیم رسولی
سایت حکومتی ایرانا وابسته به جمهوری اسلامی در دروغ های همیشگی مدعی می شود که سید ابراهیم معتاد بوده و خودکشی کرده است. این نمونه دیگر از دروغ پردازی هایی است در مقابل جانباختگان قیام دی ماه 1396 عنوان می دارند.
دروغپردازی سایتهای رژیم جمهوری اسلامی درباره کشته شدن سید ابراهیم رسولی
در این میان مردم اقلید که سال 1387 نیز یکبار به مدت یک هفته مامورین رژیم را زمین گیر کرده بودند با حضور گسترده در مراسم تشییع جنازه سید ابراهیم رسولی مشت محکمی به دهان حکومت آخوندی زدند. 

در یک روایت محلی در مورد نحوه  جانباختن سید ابراهیم رسولی چنین گزارش شده است:
نگذاریم سید را دوباره بکشند
سید ابراهیم رسولی که در برابر زورگویی مامورین رژیم سر فرود نیاورد و با ایستادگی در مقابل این جانیان جانباخته آزادی خواهی و حق طلبی شد.
از روز پنجشنبه اقلید در بهت و حیرت فرو رفت.خبر کوتاه بود و جانگداز.سید ابراهیم در حالیکه در خانه شخصی خود  محاصره شده بود از میان ما پرکشید.در و دیوار خانه جا به جا نشان از گلوله های پرواز کرده به سوی سید دارد.گویی گلوله ها هم از سید شرم داشتند که خود را به او برسانند.جرم او سر خم نکردن در برابر زور و دفاع مشروع از حریم شخصیش بود.درست است که هیبت ظاهرش نشان از سرسختی و زورمندی میداد اما در سینه اش قلب یک کودک میتپید.سرسختیش از این رو بود که مرگ را به سخره میگرفت و افسوس که شغالان نمیدانستند شیر را نمیتوان به بند کشید.وقتی خبر مرگ شهادت گونه اش پخش شد از هیبت و عظمت خبر مردم  همه بهم برآمدند و کسانی که میخواستند به بندش بکشند از ترس عقب نشستند.هیچکس را یارای پاسخگویی به هزار سوال بی جواب نبود.مگر سید چه کرده بود که شایسته چنین برخوردی شده بود؟جرمش شاید این بود که آزاده بود و سر به ظالم فرود نمیاورد.پس برای توجیه ازدحام شغالان در کنام شیر باید دلیل تراشید.بجای گونی های برنج که برای اطعام فقرا در خانه نگه داری میکرد گفتند مواد مخدر و قرص روانگردان دارد.بجای حرفش که میگفت من خلافی نکرده ام که محاصره ام کنند گفتند شرور بوده. بجای آنکه بگویند گفته بود رهایم کنند خودم با پای خودم به دادگاه میروم گفتند  اراذل و اوباش است.بجای اینکه بگویند سربازی که به حریم خانه اش تجاوز کرده بود را آزاد کرده و گفته بود من با کسی سر جنگ ندارم گفتند سید بزرگترین قاچاقچی شمال استان بوده.باعث مرگ یک انسان آزاده و جوانمرد شدن ننگی است که حتی ناجوانمردان از خفت آن فرار میکنند.پس چه بهتر که سید را تخریب کنند تا کارشان موجه جلوه کند.به همه بگویید سید پشت و پناه مظلوم بود.بگویید آزاده بود.دنیا در نظرش خوار بود و مرگ حقیر.لوطی صفت بود.اهل بینش و معرفت بود و فرزند خلف و تربیت یافته حاج سید محمد رضا رسولی آن بزرگمرد طریق عرفان و معرفت٬به همه بگوییم نگذاریم سید را دوباره بکشند
نگذاریم سید را دوباره بکشند
سید ابراهیم رسولی معروف به (سد ابرام ) یه فرد لوطی و با مرام که هرچی از مرام  و معرفتش بگم کم گفتم روز چهارشنبه افسار اسبشو میبنده پشت ماشینش که ببره اسب رو بگردونه یه مسابقه هم بوده اونجا هم میره تو راه یکی از شغالهای نیرو انتظامی جلوشو میگیره که بهش گیر بده اونم زیر بار نمیره این شغال بد صفت میره با دادستان زد وبند میکنه و حکم دستگیری میگیره دیروز بین ساعت 8تا9صبح با چندین مامور میرن سراغش تا دستگیرش کنن ولی سید زیر بار نمیره و باهشون درگیر میشه با یه اسلحه شکاری دوتاشونو زخمی میکنه تا ساعت 3 و 4 محاصره بوده که تک تیراندازها میزننش و حالا شایعه کردن که قاچاقچی بوده و با اسلحه کلاشینکف به مامورا حمله کرده و خودکشی کرده.

روحش شاد و یادش گرامی باد، این قهرمان بزرگمرد اقلیدی 

نتیجه از سریال بازی ماهی مرکب: به برخی پیرها اعتماد و دلرحمی نکنید

ماهی مرکب و سید علی خامنه ای بسیاری مواقع ما انسانها تا یک نفر پیر رو میبینیم دلمون به حالش میسوزه و با محبت باهاش رفتار میکنیم. اما بعضی از...