۱۴۰۱/۰۱/۱۵

اطلاعیه راجه به بسته شدن صفحه اینستاگرام: دیگر به اینستاگرام باز نخواهیم گشت

 دوستان گرامی ، 

چون مجموعه تلاشها برای بارکردن صفحه اینستاگرام  بدون نتیجه ماند و این شبکه گلوبالیستی اینبار به صورت کامل ما را  با ۶٢ هزار فالور به بهانه انتشار خبر مرگ آخوندهای سقطی مسدود کرد این اپ را برای همیشه حذف کرده و هرگز درون آن اکانتی نخواهم ساخت.

کلیه خبرهای ما را از کانال تلگرام ما دنبال کنید.


https://t.me/Mellig


با سپاس 

مهدی میرقادری 

١۵ فروردین ٢۵٨١ شاهنشاهی

تجربیات من از خام گیاه خواری و نکات مفید در این مسیر

داستان این ماجرا از اینجا آغاز می شود که کتاب آقای آرشاویر د آوانسیان توسط یکی از دوستان برای مطالعه به من فرستاده شد. موضوع و تیتر کتاب برا...