۱۴۰۰/۰۲/۱۲

اسناد و مدارک در رابطه با نازی افتخاری

 نازی افتخاری که دختر دایی یاسمین اعتماد امینی هست و مدتی نیز مسئول دفتر شاهزاده رضا پهلوی در واشنگتن بود اسناد زیادی در رابطه به کمک به نایاک و عضو اصلی سازمان پایا که لابی دیگری برای جمهوری اسلامی است دارد. 


نازی افتخاری و نانسی پلاسی معروف به نانسی پلاسیده


نازی افتخاری و حاج حسین اوباما

سند دیگری از نازی افتخاری دختر دایی یاسمین پهلوی که چند سال پیش در دفتر شاهزاده رضا پهلوی در واشنگتن کار میکردند. ایشان به هر دانشجویی که تابستان برای سازمان حقوق بشری نایاک! کار کنند 5000 دلار به عنوان کمک هزینه تحصیلی در نظر گرفته اند! 


در راستای برنامه شب گذشته در مقاله روزنامه گاردین آمده است: نازی افتخاری که در دفتر شاهزاده رضا پهلوی در واشنگتن کار میکند و دوست خانوادگی آنهاست به گاردین گفته است : مرگ شاهپور علیرضا ضربه سنگینی به آنها بوده است و در ادامه مقاله گاردین که در سال 2011 منتشر شده است به یک شگفتی دیگر برمیخوریم: تریتا پارسی رئیس نایاک گفته است از خبر مرگ "عمیقا ناراحت" است. پارسی گفت: "اختلافات زیادی در جامعه وجود دارد ، اما در چنین روزی فکر می کنم همه ما در همدردی با خانواده پهلوی برای از دست دادن غم انگیز و دردناک آنها متحد هستیم."
پ ن : اشک تمساح دشمنان ایران 


نتیجه از سریال بازی ماهی مرکب: به برخی پیرها اعتماد و دلرحمی نکنید

ماهی مرکب و سید علی خامنه ای بسیاری مواقع ما انسانها تا یک نفر پیر رو میبینیم دلمون به حالش میسوزه و با محبت باهاش رفتار میکنیم. اما بعضی از...