۱۳۹۷/۰۶/۱۱

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد


دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و یا جنسی مطلب میگذارند.
دو نکته را به خاطر داشته باشید، این دقیقا سیاستی بود که رژیم در مورد اینتساگرام اجرا کرد تا مبارزات را به انحراف ببرد.


دو موضوع را بخاطر داشته باشید تا در این دام جمهوری اسلامی نیافتید.
وجود اسم و ایدی دختر دلیلی بر این نیست که پشت آن آیدی یک بسیجی پشمالو نشسته باشد. معمولا هر چقدر موضوعات جنسی و رنگارنگ را بیشتر بکار میبرند شانس بسیجی بودن ایدی بیشتر است.

دوم از ریتویت کردن یا فالو کردن یا اعتبار دادن به این گونه ایدیهای تازه وارد خودداری کنید. در واقع ریتویت کردن مطالب آنها مساوی است با جمع کردن فالور براینمونه اول: یک آیدی با اسم و عکس دختر تصویر نوار بهداشتی را گذاشته و از 14 ساعت پیش 700 لایک خورده. این ایدی تقریبا سه ماه فعال است و مخاطب چندانی ندارد و دقیقا با روش های روانشناسی یا جامعه شناسی موفق میشود که با یک نوار بهداشتی تعدادی را به خود جذب کند.
#اینستاگرامی_کردن_تویتر آنها و کمک به جمهوری اسلامی است.


نمونه دوم: فردی که با ای دی دختر چند ماه نیست بیشتر اومده و اتفاقا نمونه بالا هم مرتب پست های او را ریتویت میکند. در واقع این مجموعه مرتب پست های هم را ریتویت میکنند.
#اینستاگرامی_کردن_تویتر


پدر، می دانم که به کجا رفته ای/نادر ایرانی

  نوشته ای از نادر ایرانی برای درگذشت پدر جناب مهدی میرقادری  پدر ! می دانم به کجا رفته ای .. می دانم چه کسی تو را با خود برده است .. اما چه...