۱۳۹۱/۰۳/۱۶

مستر ترول و دشمنی با رضا پهلوی


داستان مصور مستر ترول و رضا پهلوی

۳ نظر:

نتیجه از سریال بازی ماهی مرکب: به برخی پیرها اعتماد و دلرحمی نکنید

ماهی مرکب و سید علی خامنه ای بسیاری مواقع ما انسانها تا یک نفر پیر رو میبینیم دلمون به حالش میسوزه و با محبت باهاش رفتار میکنیم. اما بعضی از...