۱۳۹۳/۰۲/۰۳

هموطن میخواهی کدام باشی ؟ کرم در پیله یا پروانه زیبا ؟

حجاب اسلامی میخواهد شما به مانند کرم باشید 

۱ نظر:

  1. هموطن میخواهی کدام باشی ؟! کرم چاه مستراح یا پروانه زیبا و آزاد و رها ؟!

    پاسخحذف

تجربیات من از خام گیاه خواری و نکات مفید در این مسیر

داستان این ماجرا از اینجا آغاز می شود که کتاب آقای آرشاویر د آوانسیان توسط یکی از دوستان برای مطالعه به من فرستاده شد. موضوع و تیتر کتاب برا...