۱۳۹۴/۰۴/۳۱

بازداشت گسترده معلمین در جلوی مجلس اولین نتیجه توافق آمریکا با جمهوری اسلامی

جمهوری جنایتکار اسلامی در این سالها به همه آزادی خواهان و حتی مردم عادی اثبات کرده است که  هر زمان در موضع قدرت قرار بگیرد و دم غرب را ببیند  پر رو تر و وقیح تر از سایر مواقع عمل می کند و در مقابل هر زمان در موضع ضعف از نظر مالی یا استراتژیکی قرار بگیرد توان مقابله با آزادی خواهان را از دست خواهد داد.

امروز 31 تیر 1394 تنها هفته ای از توافق هسته ای نگذشته که تجمع معلمین که برای حقوق اولیه خود در مقابل مجلس تجمع کرده اند با سرکوب و بازداشت گسترده توسط نیروهای امنیتی رژیم رو به رو شد . رژیم جمهوری اسلامی که حاضر نیست اندکی از 150 میلیارد دلار در آمدی که توسط آمریکا بلوکه شده بود و اکنون آزاد گشته را صرف ملت ایران و بازسازی کشور و نان شب مردم کند به صورت وقیحانه به سرکوب معلمین کشور ما می پردازد . معلمینی که تمام ما در زیر دست آنها تربیت شده ایم و باید از هر نظر تامین باشند تا بتوانند به رشد و بار آوری یک جامعه کمک کنند اکنون مجبور به چند شیفت کار کردن هستند و از حقوق اولیه خود محروم هستند.
به خاک و خون کشیدن تجمع معلمان 31 تیر 1394 در دولت حسن روحانی

حضور هزاران نیروی امنیتی و لباس شخصی در تجمع معلمان 31 تیر 1394150 میلیارد دلار در آمد نفتی مبلغ کمی نیست . در کل دوره حکومت  شاهنشاه آریامهر از سال 32 تا 55 میزان در آمد نفتی ایران کمتر از 120 میلیارد دلار بوده است . یعنی بیش از 25 سال پول که در دوره پهلوی حاصل از در آمد نفتی  بوده است  و با همین میزان  صرف آبادی ورفاه مردم ایران شده است را یک شبه به آخوند جنایت کار داده اند و آخوند نیز حاضر نیست اندکی از این مبلغ را صرف ملت ایران کند زیرا همانطور که خامنه ای گفت جمهوری اسلامی کماکان به حمایت از تروریسم در سوریه و یمن و سایر نقاط جهان ادامه خواهد داد.

در کشور های غربی و حتی همین ترکیه بیشترین حقوق ها متعلق به پلیس و معلمین هست زیرا مستقیما با مردم و قشر آموزشی جامع در تماس هستند و باید از هر نظر تامین باشند .


باری هر زمان که دول غربی با آخوند جنایت کار سازش کرده اند نتیجه ای جز بدبختی ملت ایران و بستن دست آزادی خواهان ایران نداشته است و این هم هدیه باراک حسین اوباما به ملت ستم کشیده ایران بوده که تصمیم به سازش با این رژیم جنایت کار گرفت. اما مبارزه ما تا پیروزی و رسیدن حق همه ملت ایران ، رسیدن نان شب به معلمین ، کارگران و زحمت کشان ایران ادامه خواهد داشت 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پدر، می دانم که به کجا رفته ای/نادر ایرانی

  نوشته ای از نادر ایرانی برای درگذشت پدر جناب مهدی میرقادری  پدر ! می دانم به کجا رفته ای .. می دانم چه کسی تو را با خود برده است .. اما چه...