۱۳۹۲/۰۴/۰۷

پیمان نامه و پتیشن وفاداران به راه استاد صادق هدایت

ما وفاداران به راه استاد صادق هدایت هم پیمان میشویم و مفاد این پیمان نامه را امضا کنیم و صف و راه خود را از کسانی که صادق هدایت در زندگی از آنها متنفر بود جدا کنیم، صادق هدایت خودکشی کرد زیرا در آن مقطع تنها بود و اندیشه اش برای جامعه خردباخته آن زمان سنگین بود ولی ما زنده می مانیم و راه استاد صادق هدایت را ادامه خواهیم داد.
ما متعهد میشویم :


1-صف خود را از دختران آهن پرست و مربع پرست (عاشق ماشین و خانه پسرها) و پسران خیابانی (کسانی که در خیابان به دخترها متلک میگویند و با ماشین دنبال سوار کردن هر زن و دختری هستند) جدا می کنیم.


2-تنفر خود را از حاجی بازاری ها ، دلال ها ، واسطه ها و کسانی که بدنبال چاپیدن و دوشیدن ملت بدبخت هستند اعلام و از این افراد که اندیشه چاپیدن دیگران را دارند فاصله می گیریم.


3-تنفر خود را از مال اندوزانی که سالیان سال جان می کنند و مال و ثروت روی هم انبار می کنند و بعد هم می میروند و تحویل نفر بعدی می دهند اعلام کرده و از آنها فاصله میگیریم.


4-برای ما نه مدرک تحصیلی افراد اهمیت دارد نه تحصیلات دانشگاهی آنها ، تنها چیزی که برای ما مهم است شعور و شرافت افراد هست. 


5-صف خود را از کسانی که به واسطه دامن زدن بر اختلافات قومی ، نژادی ، مذهبی و فرهنگی در پی چپاول و بهره برداری های مادی و سیاسی و استعمار و استثمار ما هستند جدا می کنیم


6-تنفر خود را از کسانی که نه به حال خود مفید هستند نه به حال دیگ

ران اعلام می کنیم.

7-تنها اندیشه والای ما در درجه اول احترام به انسانیت و در درجه دوم احترام به محیط زیست و پیرامون خود هست و در این احترام گذاری اولویت را بر با شعور ها و با شرف ها می گذاریم.


8-منفعت طلبی به هر شکل و وجه ای از نظر ما محکوم است و از انسان های منفعت طلب دوری می کنیم. 


9-از دینداران متظاهر در هر فرقه و آیین و مذهبی دوری میکنیم. 


10- سرچشمه همه بدبختی ها را تعویض عقل و خرد با خرافات و اندیشه های کهنه می دانیم و خردگرایی را تنها را نجات می دانیم.


11-به ترویج گیاه خواری و کنار گذاشتن یکباره یا تدریجی گوشت خواری روی آورده و از هر حرکتی که باعث ریختن خون انسان و حیوانات شود دوری و تنفر خود را از خون ریزان اعلام می کنیم.لینک پتیشن : http://www.ipetitions.com/petition/armannameh/


دیدن عکس با سایز بزرگ
http://oi44.tinypic.com/qzocop.jpg

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تجربیات من از خام گیاه خواری و نکات مفید در این مسیر

داستان این ماجرا از اینجا آغاز می شود که کتاب آقای آرشاویر د آوانسیان توسط یکی از دوستان برای مطالعه به من فرستاده شد. موضوع و تیتر کتاب برا...