۱۳۹۱/۰۶/۱۵

بی برنامگی آشکار در کار شورای ملی

امروز 15 شهریور ماه است. در صفحه ای که منتسب به شورایی ملی است اعلام شده شورای ملی تا ساعتی دیگر اعلام میشود.گویا از این اعلام شدن ها تا کنون بارها انجام شده است. از روز 1 شهریور بگیرید تا روزهای قبل حتی قبل از انتخاب مجلس قبل از اسفند 1390 .

این اعلام روز کردن و نتوانستن و نداشتن برنامه و عملکرد مبهم دیگر صدای همه را در آورده.من به عنوان هوادار شاهزاده رضا پهلوی توقع دارم اگر واقعا پشت این شوراست و همه دارن به او استناد میکند که گفته است از شورا حمایت میکند نسبت به بی برنامگی این افراد هشدار بدهد. همه ما میدانیم شاهزاده در هر کجا مهره خود را قرار میداد طیف وسیعی از اپوزسیون نیز او را دنبال میکردند.اکنون شورا توسط نازیلا گلستان و رضا پیرزاده اداره میشود که توانایی اداره یک سوپر مارکت  را هم ندارند و این همه جمعیتی که جذب کردیم را ریزش داده اند. شاهزاده وقت آن نشده است که حقیقت این افراد را در یابید و موضعی قاطع بگیرید؟
نمونه اعلام خبر آمدن شورا در صفحه شورای ملی و بعد از دوساعت که خبر آمد پاک شدن خبر.این آیا بازی با آبروی کسانی نیست که خبر را پخش کرده اند ؟


به هر حال ما ملت ایران بازیچه دست افراد زیادی شدیم. افردی ناتوان و بی عرضه .چه آنها را آخوند و بسیجی بنامیم چه اپوزسیون بنامیم. متاسفانه این به خود ما بازمیگردد.این نامه  اتمام حجت من و بسیاری از دوستانم خواهد بود با همه گروهها افراد و سازمانها .با این سن کم10 سال مستقیم بر علیه جمهوری اسلامی جنگیده ام از امروز هم بر علیه جمهوری اسلامی خواهم جنگید و هم نقاب از چهره دروغگویانی به اسم اپوزسیون بر خواهم داشت.

به هر حال چه این شورا فردا اعلام شود یا 10 سال دیگر این انتقاد من پا برجاست و کسانی که درون این شورا فعال بودند و بعد هم جدا شده اند  همه به خوبی میدانند که من چه میگویم و از بی برنامگی و مخفی کاری هایی که باعث شد شورای راه سبز امید مضحکه خاص و عام شود درس عبرت گرفته اند. باشد که این سند در تاریخ ثبت شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تجربیات من از خام گیاه خواری و نکات مفید در این مسیر

داستان این ماجرا از اینجا آغاز می شود که کتاب آقای آرشاویر د آوانسیان توسط یکی از دوستان برای مطالعه به من فرستاده شد. موضوع و تیتر کتاب برا...