۱۳۹۱/۰۵/۱۶

پیرو فراخوان وبلاگی برای نجات کشور و لزوم پاسخ گو بودن دست اندکاران شورای ملی

فراخوانی در فضای نت برای وبلاگ نویسان نوشته  شده  است و از آنها خواسته شده نسبت به خواب خرگوشی سیاسیون واکنش نشان دهند.بشخصه چون جسته و گریخته در جریان تشکیل شورای ملی هستم و چندین بار چه به صورت عمومی و چه خصوصی نسبت به طولانی شدن روند تشکیل و اعلام شورا اعتراض کرده ام با این فراخوان بسیار موافق هستم.

به خوبی و به روشنی میدانم که اگر پای کشور به جنگ باز شد نه شورا بدرد میخورد نه هیچ چیز دیگری.متاسفانه این مهم در خارج کشور یا نادیده گرفته شده یا بسیاریانی عقیده دارند همان بهتر که جنگ شود که واقعا این طرز فکر تاسف آور هست.

دیدیم که چندی پیش نیز شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی در هلند نسبت به این طولانی شدن روند شورا تذکر دادند و گفتند این روند باید در یکجا متوقف شود و الی ابد ادامه پیدا نکند.

حال این سوال باقی است چه چیز یا چیزهایی مانع از تشکیل شورای ملی شده است؟ چرا افرادی که شروع به تشکیل شورا کرده اند در این مدت هیچ پاسخگویی از آنها نمیبینیم .متاسفانه فقط تاریخ هایی پراکنده اعلام میشود که هر دفعه هم آن تاریخ به وقوع نمی پیوندد.

مجددا تذکر میدهم ما هیچ احتیاجی به شورای ملی بعد از شروع جنگ نداریم حتی اگر مردم ایران قیامی کردند نیز به شورای ملی احتیاجی نداریم چون ان موقع نیز خودمان بهتر میدانیم که چه کنیم.اکنون ما احتیاج اساسی و اصلی به شورای ملی داریم چون هنوز فرصت اندکی هست که بتوان تا قبل از جنگ یا یک قیام اقتصادی رژیم را به زیر کشید و انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل را به اجرا گذاشت.

پس از همه دست اندرکاران شورای ملی میخواهیم که یا تاریخ قطعی اعلام شورا را نشان دهند و یا بی کفایتی خود را بپذیرند و کنار روند.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نتیجه از سریال بازی ماهی مرکب: به برخی پیرها اعتماد و دلرحمی نکنید

ماهی مرکب و سید علی خامنه ای بسیاری مواقع ما انسانها تا یک نفر پیر رو میبینیم دلمون به حالش میسوزه و با محبت باهاش رفتار میکنیم. اما بعضی از...