۱۳۹۰/۰۸/۰۹

اندر باب سخن خامنه ای در رابطه با زندانی کردن معترضان و یک نکته هوشمندانه

اکثر کسانی که خامنه ای را از نزدیک دیدن یا میشناسند معتقدند وی روحانی احمق یا کم هوش یا کم استعدادی نیست.اخیر وی طی یک پاسخ به موسوی اردبیلی در رابطه با زندانیان سیاسی گفته است که امام سیاسیون را اعدام میکرد ولی من زندان میکنم.آیا کسی پی برده علت صحبت او چه بوده است ؟
آیا او از سر باد شکم این حرف را زده یا پشت آن اندیشه ای نهفته است ؟
سوال پرسنده چه کسی بوده است ؟

این موارد بسیار روشن است .باری خامنه ای پاسخ موسوی اردبیلی دادستان انقلاب از سال 1360 تا سال 1368 را میدهد و با این سخن میگوید شما و گروهتان که خواستار بازگشت به دوران طلایی امام هستید در دوران طلایی من حداقل از اعدام زندانیان سیاسی به صورت فله ای خبری نبوده و این چیزی که شما حتی به اسم آزادی از وی دفاع میکنید در دوران من خیلی بهتر و سنجیده تر انجام شده است.

با توجه به مخالفت شدید با خامنه ای ولی این یک سخن را درست گفته است.ما اگر میخواهیم گزینه بهتری را به مردم نشان دهیم باید سکولار دموکراسی بر اساس قوانین حقوق بشر باشد نه بازگشت به دوران امام که خامنه ای هم بتواند اینگونه بدان پاسخ دهد.

به امید سرنگونی جمهوری اسلامی و نظامی بر اساس حقوق بشر و سکولاریست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پدر، می دانم که به کجا رفته ای/نادر ایرانی

  نوشته ای از نادر ایرانی برای درگذشت پدر جناب مهدی میرقادری  پدر ! می دانم به کجا رفته ای .. می دانم چه کسی تو را با خود برده است .. اما چه...