۱۳۹۱/۰۳/۱۲

درود بر شرف دکتر نوری اعلا که آزادی ایران از جمهوری و مشروطه برایش اهمیت بیشتری دارد

بسیاری از افراد هستند که ذوب شده در ایدولوژی هایشان هستند.افرادی هستند که هنوز افتخار میکنند که نظام جمهوری اسلامی در ایران حاکم است و چون جمهوری است برایشان بهتر از یک پادشاهی دموکراتیک به مانند سوئد و نروژ و دانمارک است.

تقریبا 2.5 یا 3 سال پیش در تالاری که در بیلوکس داشتیم دکتر نوری اعلا را میهمان کردیم.آن روز صحبت از اتحاد با شاهزاده رضا پهلوی  شد و دکتر نوری اعلا گفت اگر رضا پهلوی بیاید و بگوید جمهوری خواه شده ما با او اتحاد میکنیم. همان حرف خامی که اکنون عده ای جمهوری خواه نما هم میزنند.

اما خوشحالم اکنون بعد از گذشت این 3 سال دکتر نوری اعلا تغییر عقیده داد و اتحاد برای آزادی ایران از جمهوری و مشروطه برایش مهم تر شده است. درود باید فرستاد بر کسانی که ذوب شده در افکار خود نیستند و میتوانند با حفظ افکار خود لااقل دست اتحاد به دیگر طیف های سیاسی دراز کنند و به ایران بیاندیشند تا به فکر منافع شخصی یا گروهی خود باشند.

اسماعیل نوری اعلا به عنوان یک جمهوری خواه سرشناس و یک نظریه پرداز معاصر ابراهیم وار وارد صحنه شد و این تابو را شکست و همه ایرانیان وطن پرست که ایران و آزادی ایران برای آنها مهم تر است از جمهوری خواه تا مشروطه خواه به او افتخار میکنند.

و من هم خوشحالم که میبینم با گذشت این چند سال راه رسیدن به آزادی به وسیله امثال نوری اعلاها دارد هموار میشود.
و با جمله ای از شاهزاده رضا پهلوی این نوشته را به پیان میبرم که :
امروز خط قرمز بین جمهوری خواه و مشروطه خواه نیست. امروز خط قرمز ما بین دموکراسی خواه و تمامیت خواه است.

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...