۱۳۹۱/۰۸/۱۴

بنای طاق نصرت عراق با کلاهخود 5 هزار نفر از شهدای جنگ ایران و عراق

ننگ و نفرین بر جمهوری اسلامی که هنوز بنای طاق نصرت صدام جنایتکار در عراق پابر جاست که این بنا با کلاهخود 5 هزار نفر از شهدای جنگ ایران و عراق ساخته شده است و مردم را دسته دسته به عراق میفرستد و برای کربلا و کاظمین پول جمع میکند. 

آیا خون شهدای جنگ ما ارزش این را ندارد که دولت جمهوری اسلامی از  دولت عراق بخواهد این بنا را تخریب کند ؟ جالب تر اینکه کسانی که از بغداد عبور میکنند مجبور هستند از زیر این طاق عبور داده شوند. طاقی که با دو شمشیر ساخته شده و به شمشیر های نبرد قادسیه معروف هستند. 


واقعا اگر هر نظام ملی و میهنی دیگری سر کار بود آیا حاضر بود با  دولت عراق رابطه براقرار کند چه برسد به اینکه از دهان ملت مظلوم ایران و گرسنگان و دردمندان ایران بزند و به آباد کردن عراق بپردازد  و مقبره و گنبد بسازد ؟ 

اما این مهم برای ما اثبات شده است که این یک نظام تازی -عربی است که بر کشور ما حکومت میکنند. این عبا و عمامه ها که میبینید همه نشان اقوام عرب هستند که هنوز راهشان را این اخوندهای پست فطرت ادامه میدهند و برایشان مهم خار و خفیف کردن ملت ایران است 
واقعا روح شاهنشاه آریامهر شاد که در سال 1327 فقط برای کشته شدن یک ایرانی در عربستان حکومت عربستان را به مسلخ کشید و 4 سال تمام رابطه را با عربستان قطع کرد و نگذاشت حتی یک نفر به حج برود که سعودی ها با عذر خواهی خواستار ایجاد رابطه با ایران شدند .

در پایان شرم بر کسانی باد که این مساله را بدانند و باز هم به عراق سفر کنند و پولهای خود را به این دشمنان ایران و ایرانی بدهند به حصوص خانواده شهدای جنگ و جانبازان . 


این هم تصویر پیامک های ایرانسل برای جمع کردن پول برای تازیان  : جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...