۱۳۹۱/۰۹/۰۳

جوابی به پرسش مهمل علیرضا نوری زاده از شاهزاده رضا پهلوی

در برنامه پنجره ای رو به خانه پدری روز پنج شنبه 2 آذر ماه 1391 که شاهزاده رضا پهلوی میهمان برنامه بودند  آقای علیرضا نوری زاده به دور از هر گونه اصول و اخلاق خبرنگاری و بدون اینکه درباره موضوعی مطلع باشد سخن خود را با این جمله آغاز میکنند :

معمولا من در برنامه هایم مصاحبه نمی کنم ولی اینبار ضروری است با توجه به اتفاقهایی که  در این هفته ها افتاده ، این تجمعاتی که اپوزسیون داشته است به خصوص به این جهت که ایشان اخیرا دوستانی پیدا کرده اند باعث شگفتی همه شده است ؟!! که من میخواهم ببینم این دوستان ،دوستان واقعی هستند یا نه ! به خصوص اینکه من در یکجا دیده ام که یک گروه به اسم حزب رستاخیز و یا گروه رستاخیز از ایشان اعلام حمایت کرده است !حتی عکس دختر ایشان را هم گذاشته اند و پدر و پدربزرگ !


واقعا چه موضوعی و چه صحبت مهملی را آقای نوری زاده پیدا کرده است. من حقیقتا به عنوان یک وبلاگ نویس درون مرز قبلا صحبتها و تحلیل های این فرد را گوش میدادم و به دوستان هم توصیه میکردم به خصوص برنامه چهارشنبه ها در صدای امریکا که بعد به جمعه ها انتقال یافت . ولی متاسفانه هر چه این افراد را زیر ذره بین خود میگذاریم از ماجرای سردار مدحی ها تا حمایت از کارهای عربستان و انتقاد از رقیب او قطر و ..... و بازگشتی به عقب آن پش بام  مدرسه علوی و ... همه پرونده این دوست محترم هستند که آخر برنامه های خود ایران سربلند و ایرانی سر فراز و پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان در اهتزاز میگوید و خود کنفرانس هایی را تشکیل میدهد که هیچ پرچمی در آن نیست .با تجزیه طلب نشست و برخواست میکند و هی مدام از لحاف چهل تکه ایران دم میزند. جایی که گیر میکنند میشود خبرنگار و جایی که کنفرانس به راه می اندازد میشود فعال سیاسی .

با دیدن این سخن امشب مصلحت ندیدم درباره او سکوت کنم. من انسانی نیستم که به مانند بسیارانی فیلم ها و مسائل خانوادگی و شخصی را برای کوبیدن شخص استفاده کنم که چه بسا این مسائل به خود شخص مربوط است و ربطی به هیچ احدی ندارد ولی این سوال مهمل که شاهزاده دوستانی پیدا کرده است ؟!

آقای نوری زاده . شما از کجا فهمیدید شاهزاده دوستانی پیدا کرده است ؟ آیا این تظاهرات که عده ای جوان در خارج کشور با صمیمیت و عشق و ارادتی که به خاندان پهلوی دارند  مهم ترین مسئله روز شده است که دوان دوان از کنفرانس شکست خورده پراگ از راه نرسیده اید این را می پرسید . شما حتی نتوانستید با این همه کنفرانسهای شکست خورده یکی از این تظاهرات دوستان  هوادار سامانه پادشاهی که برای زندانیان سیاسی برگزار کردند را انجام بدهید.
دوست عزیز شفاف بگویید. علت وحشت شما چه هست ؟ چه چیز اینقدر شما را آشفته کرده است که از دیدن عکس شاهزاده و دختر ایشان و رضا شاه بزرگ و ایران پدر شاهنشاه آریامهر به وحشت افتاده اید؟ شاید هم از آن کودکانی که عکس شاهنشاه را در دست داشتند میترسیدید.

هر چه به خود میگویم اتحاد و اتحاد ولی باز میبینم شورشیان 57 که جناب نوری زاده هم جزو آنها بوده است آخر در یکجا در یک مکان ذات خود را نشان میدهند. شورشیانی که این مصیبت را سر ما جوانان آوردند و مردم داخل را بدبخت و 8 میلیون ایرانی را آواره کرده اند.

اما بسیار شادمان هستم که شاهزاده عزیز مثل همیشه جواب منطقی را دادند. نوری زاده ها و نوری ها و همه افرادی که در این اندیشه نشسته اند که ملت ایران مخصوصا ما جوانان را از شاهزاده و خاندان پهلوی دور کنند بدانند که عشق و ارادت ما به خاندان پهلوی قلبی و عاطفی است و نیاز نیست که شاهزاده ما را تایید کنند چون ما هستیم که او را تایید میکنیم.

همین اکنون در همین شورا اگر شاهزاده بخواهد که ما به یاری اش برخیزیم بر خواهیم خواست. خیال نکنید و توهم نزنید چون چهار تا انتقاد از شورای ملی کردیم و بعضی از گروههای هوادار پادشاهی حمایت نکرده اند دیگر هیچ علاقه ای و حرف شنوی از شاهزاده وجود ندارد  .این انتقادها برای بهتر ساختن این نهاد بود و گرنه هر موقع شاهزاده شخصا اعلام کند که حمایت خود را آغاز کنید ما به مانند سربازان وطن او را یاری خواهیم کرد.

از همه شورشیان 57 میخواهم که از توهم بیرون بیایید .اگر ما هواداران پادشاهی چه در درون کشور چه بیرون تا کنون اندیشه خود را مخفی نگه میداشتیم امروز آن زمان گذشته است و این اندیشه از درون قلب ها به زبان ها می آید و فریادی میشود بر تمامی خرد باختگان متوهم.

ایران سربلند ، ایرانی سر فراز و پرچم سه رنگ شیر و خورشید به صورت واقعی نه در زبان و برای گول زدن مردم و در همه جا بر افراشته باد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سرانجام انتظار به پایان رسید و استوری تلگرام فعال شد

 تلگرام که در این چند سالی که آمده است راه آزادی بیان را حفظ کرده در یک حرکت نوین امکان استوری را برای مخاطبین پریمیوم فعال کرد و به گفته پا...