۱۳۹۲/۰۴/۲۱

دزدی به نام ایرانسل

چرا ایرانسل دزد است ؟

معمولا تمام شرکت های مخابراتی واینترنتی در ایران دزدان خوبی هستند و از نبود دموکراسی و نظارت و رسانه های آزاد که ناظر بر عملکرد این گونه شرکتها هستند سو استفاده میکنند ولی ایرانسل دیگر در دزدی و غارت مشترکین خود دست خاص و عام را از پشت بسته است.

یک نمونه از دزدی این شرکت که بسیار در چشم می آید خدمات اینترنت این شرکت است .روش دزدی این شرکت هم بسیار ساده است. وقتی شما اینترنتی را برای یک ماه شارژ می کنید وقتی که این شارژ در ماه به پایان رسید هیچگونه پیامکی برای ما ارسال نمی کند که شارژ شما تمام شده است و همچنان از داده های بسته ای (دیتا) استفاده میکند.

کافی است شما فراموش کرده باشید که اینترنت شما تمام شده است و یک ساعت با اینترنت معمولی خود ایرانسل کار کنید . بین 5 تا 20 هزار تومان در 1 ساعت از شارژ شما کم خواهد شد .

حال من نمی دانم شرکتی که برای آهنگ پیشواز و پسواز و پول جمع کردن برای ضریح حسن و حسین و رقیه و مسابقات گوناگون روزانه صدها بار برای مشترکین خود پیامک میفرستد نمی تواند برای اخطار دادن به پایان یافتن شارژ اینترنت یک پیامک بفرستد که مشترک یا دیتای خود را قطع کرده یا مجددا شارژ ماهیانه را فعال کند ؟

پس دزدی این شرکت و نفعی که از این کار میبرد آشکار هست. امیدوارم روزی فرا برسد که ما این ریشه دزدی و فساد را در کشور خود بخشکانیم .

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...