۱۳۹۲/۰۵/۰۲

پناهنده کیست ؟ و جمهوری اسلامی چه بر سر کشور ما آورده است

 ‫#‏پناهنده‬ کسی است که حاضر است در آبهای استرالیا غرق شود و خوراک کوسه ها شود ، در یونان و آلمان در کمپ ها قرار بگیرد و خفت و خاری بکشد ، در ترکیه و قبرس مورد تجاوز و تعدی قرار گیرد ، دچار راهزن و قاچاقچی انسان شود ، پولش خورده شود و نهایتا در کشورهایی هم که میروند به عنوان جهان سومی نگریسته شود ولی در کل حاضر نباشد در ایران بماند. پس ببینید جمهوری اسلامی چه بر سر کشور ما آورده و به  چه جایی تبدیل شده که این افراد حاضر هستند این همه سختی را به جان بخرند و بروند و در این کشور نمانندولی ای کاش میشد ماند و به مانند همین استشهادیون عرب یک فیلم از خود در یوتوب گذاشت و هدف خود و انتخاب خود را گفت  البته نه برای بمب گذاری ، نه برای عملیات تروریستی ، از انتخابات آزاد گفت ، از عقیده و آرمان انسانی گفت ، از نوع حکومت سیاسی و اقتصادی مورد علاقه گفت که هر زمان آن فرد دستگیر شد  سریعا فیلم در دنیا پخش شود، مطمئنا این حرکت تاثیر زیادی در رسانه های دنیا داشت

چرا افراد بجای خورده شدن توسط کوسه ها ، یا مردن در کمپها و کشته شدن توسط قاچاقچی ها این حرکت را انجام نمی دهند و مبارزه را در کشور خود دنبال نمی کنند ؟ 

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...