۱۳۹۹/۰۹/۱۹

سناتور تد کروز پشت پرزیدنت ایستاد و پرونده ایالتهای دیگر را برای تقلب به دادگاه برد


 سناتور تد کروز سناتور ارشد در مجلس سنا از ایالت تگزاس کسی که پشت پرزیدنت ترامپ ایستاد و پرونده تقلبات در ایالتهای دیگر را به دادگاه عالی برد. سناتور تد کروز اصالتا کوبایی است و میداند زندگی در نظام های کمونیستی چگونه است و با تمام توان در مقابل این دزدی ایستاده است. برخی هموطنان ایرانی ما هم برای سفر سالانه به ایران و به دست بوس آخوند آمدن حاضر شدند به بایدن رای دهند و برای او تبلیغ کنند این مواقع است که میتوان تفاوت‌ها را به خوبی احساس کرد

شییوه آخوندها در اعلام با تاخیر مردن آخوندها بالا مرتبه نظام

 معمولا در طی این 42 سال حکومت آخوندی هر آخوند بالا رتبه که سقط می شود معمولا اینطور بیان میکنند که حال فلان آیت الله رو به وخامت است و برای سلامتیش دعا کنید که یک حالت معنوی به این جانوران آدمخوار بدهند. در اصل تمامی اینها در همان روز اولی که اعلام میکنند حالشان خراب است تمام کرده اند و ریق رحمت را سر کشیده اند. 

۱۳۹۹/۰۶/۳۰

بررسی مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز

 مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز که در دل امریکا فریاد میزند بر ضد جمهوری اسلامی خشونت نکنید و به مردم فقیر و گرسنه ایران  می گوید انتقام نگیرید. اگر خشونت کنید دیگر پولی برای اینها فرستاده نمی شود که حال کنند و به ریش شما بخندند. 


تویت مهدی سحرخیز۱۳۹۹/۰۶/۲۹

پاسخ کاربران تویتر به خامنه ای در باب توهین به رضا شاه: خامنه ای گوه خورد

 #خامنه‌ای_گوه_خورد ولی چرا؟ زمانی که اتهام بی غیرتی به غیرتمندترین مرد ایران یعنی رضا شاه بزرگ میزند اوج وقاحت خود را اثبات میکند. رضا شاه وقتی در جنگ جهانی دوم و به علت حمله های انگلیس به شرق ایران و همچنین ارتش شوروی در شمال ایران مجبور به ترک ایران شد به علت نجات کشوری بود که ۱۷ سال زحمت ساختنش را کشیده و بازنکردن پای ایران به جنگ خانمان سوز دوم جهانی و باز نکردن پای بیگانه برای جانبداری ایران بود. در واقع سید علی گدا شجاعت را در این میداند که در زیر زمین کاخ خود بنیشیند، کشور را به قحطی و بدبختی و بیکاری ببرد، جوانان را به دار بکشد و هر موقع مردم به خیابان‌ها آمدند به گریه و التماس بیافتد که جان ناقابلی دارم و بدن علیلی دارم و به نیروهای کشتارش دستور کشتن مردم بدهد و در پایان فکر کند خیلی شجاع است. در شجاعت تو همین بس که از زمان کرونا به زیر زمین خود خزیده ای یک ماسک کلفت زده ای و جرات حضور در بین یاران خود را نداری جنگ جهانی دوم جنگی بود که بزرگانی چون هیتلر، امپراطور ژاپن و موسیلینی درونش شکست خوردندکه هزاران بار قدرت نظامی و تسلیحاتی آن بزرگتر از ایران زمان رضاشاه بود. با غیرت بودن یعنی ایران را ظرف مدت ۱۷سال چند صدسال به جلو ببری نه اینکه از سال۱۳۶۸ حکومت کنی و مردم را به بدبختی بیاندازی بخاطر این هست که اکنون هزاران کاربر در تویتر با هشتگ #خامنه‌ای_گوه_خورد نسبت به حرف تو واکنش نشان دادند و هزاران نفر در کف خیابان‌ها #رضا_شاه_روحت_شاد سر دادند و سوزش تو دقیقا از همین شعار آخوند شکن است.

۱۳۹۹/۰۶/۰۳

اندرباب فضیلت یزید بن معاویه و شعرهای او و دعوای خانوادگی با حسین

 الا یا ایهّا الساقی اَدِر کاَساً و ناوِلها

میدانستید این بیت شعر از یزید معاویه است؟ یزید یک شاعر بسیار توانای عرب بوده که دیوان شعری هم داشته. جنگ حسین و یزید یک مسأله خانوادگی بر سر بدست آوردن قدرت بود که به علت تمامیت خواهی حسین به حذف آن از صحنه سیاسی آن زمان منجر شد. #یزید

انا المسموم ما عندى بتریاق و لا راقى أدر کأسا و ناولها الا یا ایها الساقى این شعر اصلی است که در دیوان شعر یزید بن معاویه موجود هست. بعد یکی از شاعران بنام محمد سودی بسنوی اینکار حافظ را اینگونه تشریح می‌کند و سعی میکند در کتاب خود این موضوع را ماله کشی کند

خواجه حافظ را شبى دیدم به خواب گفتم اى در فضل و دانش بی‌هَمال از چه بستى بر خود این شعر یزید با وجود این همه فضل و کمال گفت واقف نیستى زین مسئله مال کافر هست بر مؤمن حلال این دلالت کامل بر درستی این ماجرا دارد

سناتور تد کروز پشت پرزیدنت ایستاد و پرونده ایالتهای دیگر را برای تقلب به دادگاه برد

 سناتور تد کروز سناتور ارشد در مجلس سنا از ایالت تگزاس کسی که پشت پرزیدنت ترامپ ایستاد و پرونده تقلبات در ایالتهای دیگر را به دادگاه عالی بر...