2011/09/26

آیا میدانید علت اصلی دپورت ایرانیان پناهنده غرب چیست ؟


پس از مدتی پرس و جو از ایرانیان خارج کشور و پرسیدن اینکه علت این همه سخت گیری غرب برای پناهندگان چه هست و چرا در گذشته بسیار راحت تر بود ولی اکنون این همه سخت گیری صورت میگیرد به نتایج شگفت انگیز زیر رسیدم که میخواهم با شما در میان بگذارم .

بعضی از ایرانیانی که به اسم سیاسی در این 33 سال به خارج امدند و به محض گرفتن پاسپورت آن کشوری که درونش پناهنده شده بودند به ایران رفت و آمد کردند.دولت های غربی تمام این موارد را زیر نظر میگیرند و خر نیستند که این موارد را نفهمند. آنها این سوال بین خودشان و حتی مردمانشان پیش می آید که پناهنده سیاسی کسی است که بخاطر اینکه جانش در خطر بوده به کشور ما پناهنده شده اما چطور به محض گرفتن پاسپورت به ایران میرود ؟

حتی من بسیار کسانی را میشناسم که یک روز حتی یک روز کار سیاسی نکردند و رفتند و پناهنده سیاسی گرفتند و از این حربه برای خود پاسپورتی جور کردند و باز به ایران آمدند !!!

حتی عده ای به بهانه همجنسگرا بودن به غرب رفتند و بعد از تحقیق فهمیدند طرف دوست دختر دارد.یا طرف به عنوان تغییر دین به خارج رفت و بعد در مراسم سینه زنی امام حسین در یکی از حسینه های جمهوری اسلامی در خارج دیده شد.

خوب ایا غربی ها احمق هستند ؟ پس هموطن من از دولتهای غربی گله نکنید که دارد دسته دسته ایرانی را دپورت میکند و به ایران باز میگرداند از هموطنان خود گله کن که وجهه را آنها خراب کردند و گرنه من خود بارها شنیدم در سالهای اول انقلاب کسانی که به عنوان پناهنده به غرب میرفتند بسیار عزت و احترام نزد خارجی ها داشتند و این وجهه را خود ایرانی ها خراب کردند.

قضاوت با شماست2011/09/18

برای آزادی کروبی و موسوی و همه اسرای در بندمان

برای آزادی کروبی و موسوی و همه زندانیان سیاسی که به خاطر عقیده در سلولهای تنگ و انفرادی در حصر خانگی در شکنجه و مجازات هستند .

2011/09/17

این هم خبر عضویت شاهزاده در بالاترین

خبر و دعوتنامه ای که 6 ماه پیش برای شاهزاده فرستاده شد و خوشبختانه شاهزاده در بالاترین عضو شدندPetition to facilitate asylum for dissidents of the Islamic regime in Iran

Dear Mr. President, The travel ban executive order which affects Iranian citizens has halted the asylum process for many dissidents of t...