۱۳۹۱/۰۸/۱۸

ستار بهشتی اگر مخالف ما بود ولی دفاع از حقوق از دست رفته اش را وظیفه خود میدانیم

ستار بهشتی جوان وبلاگ نویس در این هفته زیر شکنجه جمهوری اسلامی در زندان کشته شد.مرگ او باعث شد که فعالان و مبارزان بر ضد جمهوری اسلامی از خواب غفلت بیدار شوند و بدانند با چه رژیم اهریمنی مواجه هستند که نه اصلاح پذیر هست نه سازش پذیر بلکه فقط خون ریز است و این باعث شد عزم همه مبارزان برای به زیر کشیدن این رژیم اهریمنی از پیش جزم تر شود.

من ستار را نمیشناختم ولی بعدا متوجه شدم که او در ادد لیست یاهوی من هست و با نظریاتش آشنایی داشتم. نظریات او در وبلاگ و سایتهای بالاترین و آزادگی هم مشخص بود .(در قسمت نظرها و نوشته ها)

ستار بهشتی یکی از مخالفان و منتقدین پادشاهی خواهان ؛ مجاهدین ,کمونیستها و توده ای ها و حتی سبزها و اصلاح طلبها هم بود. او یک منتفد اجتماعی بود و این دیدگاه و مواضع بر کسی پوشیده نیست.

اما من به عنوان یک وبلاگ نویس هوادار سامانه پادشاهی وظیفه خود میدانم  که از حق از دست رفته او دفاع کنم چون همانطور که شاهزاده رضا پهلوی بارها گفتند دفاع از حقوق بشر گزینشی نیست. شاید جمهوری اسلامی با انتخاب او به عنوان قربانی میخواست میزان حساسیت مبارزان و اپوزسیون که بر ضد جمهوری اسلامی مبارزه میکنند بسنجد که نسبت به شخصی که عقاید سیاسی اش با  بسیاری از گروهها متفاوت است چه واکنشی نشان میدهد.

ولی وزارت اطلاعات و جمهوری ننگین اسلامی باید بداند ما بر سر مساله حقوق بشر هیچ نوع خودی و غیر خودی نداریم و برای این حق از دست رفته این دوست عزیز و سایر جانباختگان راه آزادی تا پای جان مبارزه خواهیم کرد.

مبارز نستوه
پنجشنبه 18 آبان 1391

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...