۱۳۹۱/۰۴/۰۴

ماده 19 قانون حقوق بشر سازمان ملل : هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.ماده 19 قانون حقوق بشر سازمان ملل متحد
عکسی از تظاهرات که پس قهر کردن درویش پور جوانان کمونیست و مشروطه خواه با هم به تظاهرات ادامه دادند
حال ما را چه شده است که به اسم دموکراسی دموکراسی را به قربانگاه میبریم. حرکتی که در استکهلم  سوئد توسط عده از جوانان هوادار شاهزاده رضا پهلوی انجام شد نه تنها در چارچوب آزادی بیان و اصل 19 قانون حقوق بشر سازمان ملل متحد بود بلکه دست اتحادی بود به سمت دیگر نحل های فکری که ما نیز تا رسیدن به انتخابات آزاد با شما هستیم.اما همین موضوع از طرف عده ای معدود برتافته نمیشود .عده ای به اسم سوپر دموکراتهای پادشاهی از یک طرف حمله و عده ای از همان افرادی که از اتحاد گروهها ناراحت هستند از طرف دیگر حمله میکنند.در این میان جمهوری اسلامی هم حمله خود را در سایت باشگاه خبرنگارنش انجام میدهد. اما چیزی که این وسط قربانی میشود حق آزادی بیان و عقیده و دست دوستی دادن برای برکناری جمهوری اسلامی است.
با تشکر از همه کسانی که از حرکت استکهلم پشتیبانی کردند.تا رسیدن به آزادی باید روی موضع ماند و از مواضع خود کوتاه نیامد.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تجربیات من از خام گیاه خواری و نکات مفید در این مسیر

داستان این ماجرا از اینجا آغاز می شود که کتاب آقای آرشاویر د آوانسیان توسط یکی از دوستان برای مطالعه به من فرستاده شد. موضوع و تیتر کتاب برا...