۱۳۹۳/۰۱/۲۴

زندانیان سیاسی زمان شاه چه کسانی بودند ؟

مرتب دیده شده است که شورشیان 57 پیراهن عثمانی را برداشته و میچرخانند که شاه زندان داشت ؛ زندانی سیاسی داشت. اما کسی نمی گوید این زندانیان سیاسی چه کسانی بودند ؟

اگر با ماهیت افرادی که در زندانهای شاه به عنوان زندانی سیاسی نگاه کنید بدون معطلی در میابید که شاهنشاه ایران هیچ تصمیم غلطی در زندان کردن این افراد نداشته است. در زیر فقط مشکی نمونه خروار را به شما نشان می دهم

1-اسدالله لاجوردی معروف به قصاب اوین .  وی نه تنها بعد از به قدرت رسیدن سایر شورشیان را شکنجه کرد بلکه گزارش های بسیاری از تجاوز به دختران باکره در زندان تحت نظر او نیز منتشر شده است .
2-علی اکبر هاشمی رفسنجانی : معروف به کوسه رفسنجان ، دزد بیت المال که بعد از به قدرت رسیدن اموال ملت ایران را چپاول کرد و در بانکهای کانادا و دیگر نقاط جهان سرمایه گذاری و برای خود و فرزندانش مافیای خانوادگی ایجاد کرد
3-سید علی خامنه ای : معروف به علی گدا . رهبر مسلمین جهان که در دوران حکومتش روی اسلام و مسلمین را سفید کرده است. جنایات در دوره او ناگفتنی است

4- صادق خلخالی : اسم او آنقدر پست است که در جنایت و قصاوت نیاز به توضیح بیشتری ندارد
5-هادی غفاری : جنایتکاری که از پشت به هویدا تیر خلاص را زد ، قاتل بسیاری از بزرگ مردان ارتش در اول انقلاب


6-مسعود رجوی : به باد دهنده زندگی بسیاری از جوانان ایرانی ، تحت ایدولوژی مارکسیست اسلامی ، کسی که علیه کشور خودش وارد جنگ شد و روی سربازان میهن اسلحه کشید :
7- فرخ نگهدار : فرخ رژیم نگهدار از لابی های کنونی رژیم در خارج کشور


این فقط تعدادی از این جنایت کاران بودند که اگر به سایر جنایتکاران محبوس در زندان های شاه نگاه کنید در جنایت و غارت مردم دستکمی از اینها ندارند که اگر بخواهیم نام همه آنها را بیاوریم مثنوی هفتاد من کاغذ است.

تنها می توانم بگویم روح شاهنشاه میهن پرست ما شاد باد که این میکروب ها را از فضای جامعه دور نگه داشته بود و عده ای از نوکران استکبار و اتحاد سرخ و سیاه  و با همکاری آنها این میکروب ها را به فضای جامعه باز گرداند و جامعه را آلوده کردند و اولین قربانیان نیز خود همانها بودند.
ای کاش شاهنشاه تمام این میکروب ها را سوزانده بود و یکبار برای همیشه ایران را از شر آنها واکسینه کرده بود.

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...