۱۳۹۳/۰۲/۰۳

هموطن میخواهی کدام باشی ؟ کرم در پیله یا پروانه زیبا ؟

حجاب اسلامی میخواهد شما به مانند کرم باشید 

۱ نظر:

  1. هموطن میخواهی کدام باشی ؟! کرم چاه مستراح یا پروانه زیبا و آزاد و رها ؟!

    پاسخحذف

اسناد و مدارک سیروس محسنوند ملیجک توده ای

سیروس محسن وند که جدیدا در تلویزیون شهرام همایون برنامه گرفته است و روی پروفایل خود پرچم شیر و خورشید برای فریب مردم گذاشته یک توده ای است ...