۱۳۹۳/۰۲/۰۶

جنایت دیگر جمهوری اسلامی ، رضا آزادی زندانی سابق بند 350 به طرز مشکوکی به قتل رسید

رضا آزادی از مبارزان راه آزادی از افسران ارتش شاهنشاهی ، زندانی بند 350 اوین و از کاربران فعال فضای حقیقی و مجازی  به ویژه فیس بوک دیروز به طرز مشکوکی به قتل رسید . گفته میشود جسد او در خانه در حالی که شیر گاز باز گذاشته شده بود پیدا شد.

در روحیات مرحوم آزادی هیچگونه اثری از خودکشی و ضعف مشاهده نمی شود . بسیاری از هم بندان او در زندان اوین از مقاومت او در برابر بازجویان جمهوری اسلامی می گفتند که باعث می شد ترس سایر زندانیان از بازجویان بریزد.

وی تا روزهای آخر در فیس بوک پست میگذاشت و هیچگونه اثری از نا امیدی و شکست در روحیات این فرد نمی بینید . حادثه قتل مشکوک او مصادف با حمله به بند 350 اوین شده و می توان یک رابطه منطقی از عملیات جدید رژیم جمهوری اسلامی و وزارای اطلاعات و دادگستری دولت تدبیر و امید حسن روحانی برای سرکوب و قتل مخالفین خود در داخل کشور بازیابید.

تصاویری از رضا آزادی هنگام احترام نظامی به عکس شاهنشاه آریامهر در منزلش :
فیس بوک مرحوم آزادی :
https://www.facebook.com/Reza.Azadi1335

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...