۱۳۹۲/۰۵/۱۱

فازهای فریب به شیوه اصلاح طلبان و حکومت

اصلاح طلبان بنفش شده امسال برای فریب مردم و کشاندن به پای صندوق رای از 4 فاز فریب استفاده کردند.

فاز اول : شامل وعده ها  و وعیدها به مردم از قبیل درست کردن اقتصاد در 100 روز ، تعامل با همه دنیا ، برداشتن دست دشمنی از سایر کشورها و اعتدال و گشت ارشاد و گیر ندادن به حجاب و آزادی رسانه و زندانیان سیاسی و انتخاب وزاری متخصص و .... که همیشه هم بوده است 

فاز دوم : کشاندن مردم به پای صندوق رای ، در این فاز حتی حرفه ای های سیاست و حتی خود من هم فریب خوردیم که روحانی را آوردند که رای جمع کنند و سعید جلیلی رئیس جمهور شود ولی این موضوع بر عکس بود . سعید جلیلی به عنوان آدم بده قصه وارد شد و بسیارانی را با آن قیافه و نظریات و داغ پیشانی و ... به ترس انداخت تا به  روحانی رای دهند و تنور انتخابات را داغ کنند

فاز سوم : شروع آه و ناله کردن ، زدن زیر وعده ها و وعید ها مثلا می بینیم همین حسن روحانی که قول درست کردن کشور در 100 روز را داده بود به زیر حرف خود زد  و گفت به این راحتی کشور درست نمی شود. یا وزرای متخصص را که میخواست معرفی کند را دیدیدیم که مجموعا قاتلان و دزدان دوره هاشمی رفسنجانی به عنوان وزیر معرفی شدند و حتی وقاحت را به جایی رساند که خواست موسوی و کروبی هم توبه کنند

فاز چهارم : این فاز را که من این هفته در فیس بوک میبینم و صفحاتی همچون مملکته داریم و دیگر صفحات پر مخاطب وابسته به جریان اصلاح طلب راه انداخته اند و کاربران مزد بگیر هاشمی رفسنجانی نیز در این کار آنها را یاری میکنند انداختن تمام مشکلات کشور بر گردن فلک زده احمدی نژاد بود و آنچنان برای خود جشن و شور و شادی گرفته اند انگار چه اتفاق خاصی در فضای ایران افتاده یا حتی کدام یک از آن وعده و وعیدها انجام شده است.

فاز آخر که هنوز اجرا نشده است احتمال زیاد تداوم اپوزسیون قلابی به اسم خاتمی و هاشمی  رفسنجانی هست که نگذارد موج آزادی خواهی مردم بلند شود و از یک طرف نیز فضا را متعادل به نفع حاکمیت کند . نمایش مسخره دعوت نکردن از خاتمی برای همین موضوع بود که او در نقش اپوزسیون خود باقی بگذارند و زندانیان قلابی و اپوزسیون قلابی نیز در این امر او را یاری کنند تا صدای هیچ دگر اندیشی شنیده نشوددر کل ما بیداریم ، موج وطن پرستی و آزادی خواهی که در کشور راه افتاده فریب این بازی های شما را نخواهد خورد همانگونه که در انتصابات هم فریب نخوردیم و  آن را تحریم کردیم از این بازی های جدید شما نیز فریب نخواهیم خورد.

جاوید ایران 

Press Release about Kamran Ghaderi

" Kamran Ghaderi's epic 9000 kilometers journey back to his beloved homeland " Iran" has captured the imagination of mil...