۱۳۹۲/۰۵/۱۶

شاهزاده رضا پهلوی عزیز ، رمز موفقیت شورش 57 در پروژه<< امام می آید>> بود

سالهاست به این موضوع فکر میکنم که چرا و چگونه شورش 57 به موفقیت رسید . همه دلایل و پازل ها را که کنار هم می گذارم و بررسی کلی انجام می دهم دلیل اصلی موفقیت شورش نه در حمایت دولت های خارجی بود و نه کارهای شورشیان درون مرزی و برون مرزی . رمز موفقیت شورش رمز <<امام می آید>> بود. این رمز بود که یک موج در میان مردم راه انداخت که امام امروز می آید یا فردا می آید از راه فرودگاه می آید یا از راه زمین  همین بحث بر سر این موضوع و بزرگ کردن این موضوع توسط خبرگزاری های جهانی و مصاحبه های پی در پی باعث موجی شد که امروز موج پیروی شورش 57 نامیده میشود.

حال شما به عنوان یک چهره شناخته شده و کاریزماتیک  چرا نباید از این رمز استفاده کنید، مگر رضا شاه بزرگ که این روزها مردم داخل و خارج مستند آن را می بینند و به شجاعت و شرافتش درود میفرستند جز این بود. یک فرد شجاع که قسم یاد کرد برای نجات میهن و حفظ تمامیت ارضی قوای قزاق را به تهران ببرد و مردم را از ظلم و ستم قاجار نجات دهد.رضا شاه می دانست این راه آسانی نیست، جان و ارزش و اعتبار و همه توانایی هایش را بر سر این راه گذاشت و پیروز شد.
رضا شاه رفت و احمد شاه رفت. کدام یک نزد مردم ایران شرافت بیشتری دارند؟ باری مردم ایران شجاعان میهن پرست  را دوست دارند و حداقل نامی درخشان در تاریخ ایران به جا خواهند گذاشت

به جرات میتوانم بگویم اگر روزی بیاید که شما حتی خبر آمدنتان را به ایران در یک روز مشخص اعلام کنید این خبر چنان موجی در داخل و خارج کشور ایجاد می کند که باعث بازگشت امید میشود و یک حرکت کاملا هوشمندانه است. من افرادی را میشناسم از شهر ها و دهات اطراف ایران  که با شنیدن این خبر پای پیاده به امید دیدن ولیعهد به سمت تهران و فرودگاه را خواهند افتاد حال چه برسد به مردم شهرهای بزرگ.

خوب یادم هست که جمهوری اسلامی با پروژه هخا این طرح را لوث کرد  ولی در همان زمان با وجود اینکه اینترنت فراگیر نبود ، فیس بوکی در کار نبود و همچنین مردم ماهواره چندانی نداشتند در اخبار ساعت 2 شبکه 1 جمهوری اسلامی ضمن تمسخر این طرح یک عده مردم را نشان داد که در میدان شهیاد و دم فرودگاه مهرآباد ایستاده بودند و اخبار جمهوری اسلامی   چنین گفت : عده ای فریب خورده نیز با بیرون آمدن نیز منتظر بازگشت هخا بودند.

ولی چرا جمهوری اسلامی آمد و با طرح هخا این حرکت را لوث کرد. اول میخواست محکی بزند که چه میزان مردم حاضر هستند از این طرح استقبال کنند و دوم اینکه راه را برای افراد دیگر که میخواهند از این روش استفاده کنند مسدود کند.

حال در نظر بگیرید شخصی به مانند شاهزاده رضا پهلوی که بسیاری از مردم هنوز به اسم ولیعهد از او یاد میکنند در یک روز معین بخواهد به ایران بازگرد آنهم فقط با هدف نجات مردم ایران و آزاد کردن ایران ، مردم از چندین روز قبل می آیند و در خیابان منتظر بازگشت شما خواهند ماند. این حق شما هست که به کشور بازگردید.

شما میتوانید رسما شاهزاده نور پهلوی را نیز به عنوان جانشین خود در خارج کشور معرفی کنید و در این راه قدم بگذارید و یک نام بزرگ از خود در تاریخ کشور به جا بگذارید.

با سپاس
به امید آزادی 

زمانی که خرمشهر نه تنها آب داشت بلکه سرویس مستقیم به نیویورک آمریکا میفرستاد

خرمشهر  زمانی که خرمشهر نه تنها آب داشت بلکه سرویس مستقیم به نیویورک آمریکا میفرستاد. چه کردید که این گونه گشتید خار؟