۱۳۹۱/۱۰/۳۰

رضا پهلوی شخصی که اگر حرکت کند ملتی را با خود همراه میکند

شاهزاده رضا پهلوی شروع به انجام دیدارهای مهم و حساس با مقامات اتحادیه اروپا کرده است.گویا غربی ها از به نتیجه رسیدن اصلاحات و مذاکره با رژیم نا امید شده و اکنون نوبت محک زدن گزینه های دموکرات هست و چه کسی بهتر از شاهزاده رضا پهلوی که هم از محبوبیت ویژه در بین ایرانیان به خاطر  رفتار خود و هم محبوبیت خاندان پهلوی در ایران برخوردار است و خود نیز گزینه سکولار و دموکرات است.
دیدار شاهزاده باز امید از دست رفته اپوزسیون و مردم به ویژه مردم مبارز درون مرز را برای رسیدن به آزادی باز زنده کرد.
شاهزاده برای پاسخ دادن به این سوال مردم داخل کشور که اینها بروند چه کسی بیاید را با گزینه شورای ملی پاسخ داد.واقعا خوشحال هستم که ما شخصی مثل رضا پهلوی را داریم که اگر حرکت کند ملتی به دنبال او حرکت میکنند.این را از واکنش سریع رژیم میتوانستید ببینید که در بخشهای مختلف خبری صدا وسیما به خبر دیدار شاهزاده با مقامات اروپایی اشاره کرد و همه ما داخل کشوری ها به خوبی میدانیم وقتی رژیم خطر را در بیخ گوش خود حس میکند سریعا به سراغ سم پاشی از طریق سم پاش صدا و سیما می رود.
در اینجا هم شفاف بگویم شاهزاده شما یک قدم بردارید ما هزار قدم بر میداریم در راه خود استوار باشید چون برای ما جوانان داخل کشور مهم ترین مساله این هست چه گروه و اشخاصی به فکر مردم داخل به معنی واقعی کلمه هستند و در عمل این را نشان میدهند

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...