۱۳۹۱/۱۰/۱۸

دروغی از شورشیان 57 درباره جهان پهلوی تختی که فاش شد

هر روز که از شورش ننگین 57 میگذرد دروغهای بیشتری از این شورش و خود شورشیان فاش میشود. یک دروغ بسیار بزرگ که در این چند سال سر زبان ها افتاده بود که جهان پهلوان تختی این استوره جوانمردی و پهلوانی وقتی میخواسته از شاه مدال بگیرد سرش را خم نکرده تا شاه خودش دستش را بالا برده و به او مدال داده است.

ولی اکنون بعد از گذشت این مدت فیلمی بیرون آمده از همان صحنه که جهان پهلوی تختی نه تنها سر خود را خم میکند بلکه به شاهنشاه هم تعظیم میکند. اصلا برای من سر خم کردن یا نکردن جهان پهلوان مهم نبود. برایم مهم این دروغی بود که شورشیان 57 میخواستند به خورد ما بدهند و تازه یک دروغ دیگر هم به آن دروغ اضافه کرده بودند که چون تختی سر را جلوی شاه خم نکرده شاه دستور کشتن او را به ساواک داده است. این عکس کمیاب را ببینید که جهان پهلوان تختی در کاخ شاه  به دیدار شاهنشاه رفته است


این هم فیلم گرفتن مدال تحتی از شاهنشاه آریامهرروح تختی شاد و یاد و راه شاهنشاه عزیز ما جاودانه باد. من به نوبه خود از روح ایران پدر شاهنشاه آریامهر به خاطر دروغ گویی نسل پیشین پوزش میخواهم . پدر ما را ببخش

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...