۱۳۹۱/۱۰/۱۷

شروع به کار سایت وب 2 تارگاه و سرنوشت وب 2

سال 1386 یعنی تقریبا 6 سال پیش عضو بالاترین شدم. یکی از اولین وبسایت های وب 2.دیکتاتوری عقیدتی این سایت از سال 88 یعنی بعد از وقایع خرداد 88 و قیام ملت ایران چشم گیر شد و چون مراجعه به این سایت زیاد شده بود سریعا روی خود را نشان داد. من را چندین بار با عناوین واهی بستند. از جمله : گذاشتن لینک های تشویق خشونت ؛ داشتن چند ای دی و ... ولی آنها فقط با عقیده من که پادشاهی مشروطه را قبول داشتم مخالف بودند.در نهایت آیدی اصلی من پس 5 سال فعالیت به طور کامل بسته شد.

در سال 1387 درسایت دنباله عضوشدم که البته به علت کندی سرور و امکانات کمتر از شهرت کمتری نسبت به بالاترین برخوردار بود.انصافا سایت بدی نبود یعنی آن باند بازی و دیکتاتوریسم مدیریتی بالاترین در ان دیده نمیشد ولی بازهم در بعضی مواقع خود را نشان میداد. این سایت در چند ماه پیش از دسترس خارج شد

در سالهای بعد در سایتهایی مثل ریشه ها و آزادگی و بی رنگی نیز عضو شدم. از این سه سایت از نظر من ریشه ها دارای قابلیت این را داشت که یک سایت خوب بشود زیرا در آن مدت کوتاه فعالیت ریشه های دخالت مدیریتی در ان دیده نشد ولی در آن دوسایت دیگر که آزادگی و بی رنگی بودند دیده میشد. متاسفانه  ریشه ها را جدا شدگان دیمی بالاترین بالا آوردند و به زمین زدند . زیرا دعوت دوباره مهدی یحیی نِژاد برای ورود به بالاترین را لبیک گفتند و بار دیگر به بالاترین برگشتند.

و اما تارگاه:

تارگاه میتواند خوب باشد به دلایلی :
1-وطن پرستان ریشه دار در آن عضو شده اند که تخصص وب 2 نویسی دارند
2-مدیریت سایت تا جایی که من میدانم وابسته به جریان اصلاحات یا جریان های شورش 57 نیست .
3-امکانات خوبی دارد و جلوه جدیدی را پیش روی بیننده باز کرده است.
4-خیلی از کاربران قید سایتهایی مثل بالاترین را زده اند زیرا خود را در این سالها نشان داده اند.

این دلایلی هست که این سایت میتواند خوب باشد ولی اگر مدیریت تحت جو مراجعه زیاد بخواهد طرف گروه سیاسی خواستی را بگیرد بازهم همان روند ادامه خواهد داشت.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تجربیات من از خام گیاه خواری و نکات مفید در این مسیر

داستان این ماجرا از اینجا آغاز می شود که کتاب آقای آرشاویر د آوانسیان توسط یکی از دوستان برای مطالعه به من فرستاده شد. موضوع و تیتر کتاب برا...