۱۳۹۰/۱۰/۰۵

طرح غرامت از انقلابیون 57 , عصبانیت غرامت دهندگان و استفاده از عکس موسوی و کروبی

در نوشته قبلی دیدید که طرح غرامت از انقلابیون 57 را بررسی و درباره اش نوشتم.ولی سری به فضای مجازی به ویژه بالاترین که  من رو به علت معرفی یکی از مزدوران جمهوری اسلامی که فیلمش رو میتوانید از این لینک ببینید , یک ماه مسدود کرده زدم.
عجب غوغایی به پا بود .یک عده سفت و سخت دنبال گرفتن غرامت و عده ای هم نفی و انکار که نه ما غرامت نمیدیم.به ما چه که انقلاب شده.یک عده هم که آره ما انقلاب کردیم خوب کردیم .حق شما همینه دیگه .خودتون برید رژیم رو عوض کنید.نسل آینده از شما هم میپرسه چرا رژیم عوض نکردید.
خواستم بهتون بگم بابا جون شما که یک معذرت خواهیهم حاضر نیستید از این همه جوان که به واسطه انقلاب  بدبخت کردید,کنید فردا که قدرت به دستتون افتاد میخوایید چیکار کنید.همون سید علی گدا شماره 2 و مموت شماره 3  میشید شماها.تیم ترور و منفی هم که تشکیل دادید.

اما استفاده از عکس موسوی و کروبی برای موضوع داغ رو من به شدت محکوم میکنم.مطمئن باشید اگر موسوی نکته سیاهی در پرونده اش داشت همون شب احمدی نژاد همه اش رو روی دایره میرخت و اینقدر نتونسته بود پرونده ای از میرحسین گیر بیاره که رفت و گیر داد به رفسنجانی و ناطق نوری و ...  پس اینکار از نظر من بسیار اشتباه بود و شاید بتوان گفت تا بسیاری مغرضانه بود.من کاری به هاشمی رفسنجانی و حتی خاتمی ندارم ولی از نظر من موسوی و کروبی دو بزرگواری هستند که هنوز پشت مردم رو خالی نکردند.کافی بود یک دست بوسی از سید علی خامنه ای  کنند و به منسبها برسند.این کار را نکردند پشت مردم ایستادند و من سخن شاهزاده رضا پهلوی را اینجا تکرار میکنم نه تنها برای آزادی موسوی و کروبی بلکه برای آزادی همه  زندانیان سیاسی و عقیدتی تلاش و کوشش میکنیم و در این راه یک دشمن برای خودم میبینم که اونهم فقط و فقط جمهوری نکبتار اسلامی هست.

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...