۱۳۹۰/۰۷/۲۸

اندرباب اخراج جمشید چالنگی از صدای آمریکا (گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست)


این روزها خبر اخراج جمشید چالنگی خبرنگار با سابقه صدای امریکا و همچنین کارمندان دیگر از جمله کوروش صحتی و احمد باطبی به گوش میرسد. ضمن محکومیت این اخراج ها که گویا دست رژیم کثیف جمهوری اسلامی و بنیاد نایاک و آخوند کدیور و مهاجرانی و ... مشهود است میخواهم توجه شما را به موضوع مهمی جلب کنم که شاید در مورد همه ما ایرانیان صادق باشد.


روزی که آن بزرگ مرد صدای آمریکا یعنی احمد رضا بهارلو که خود پایه گذار بخش تلوزیونی بود برنامه اش را گرفتند و بعد اخراج کردند هیچ کس دم نزد همه ساکت بودند و بعد هم حذف شروع شد لونا شاد اخراج شد سیاوش اذری اخراح شد.برنامه پرطرفدار بیژن فرهودی گرفته و او را به انگلیس فرستادند. مدت تفسیر خبر کم شد و ..... کار به جایی رسید که جمشید چالنگی را نیز اخراج کردند و باز هم یاد داستان کوتاه از برتولت برشت افتاد که :‌

اول به سراغ یهودی‌ها رفتند

من یهودی نبودم، اعتراضی نکردم .

پس از آن به لهستانی‌ها حمله بردند

من لهستانی نبودم و اعتراضی نکردم .

آن‌گاه به لیبرال‌ها فشار آوردند

من لیبرال نبودم، اعتراض نکردم

سپس نوبت به کمونیست‌ها رسید

کمونیست نبودم، بنابراین اعتراضی نکردم .

سرانجام به سراغ من آمدند

هر چه فریاد زدم کسی نمانده بود که اعتراضی کند.

یا معنای ایرانی آن گفتیا زکه نالیم که از ماست که بر ماست


جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...