۱۳۹۰/۰۷/۲۱

جناب آمریکا،اگر میخوای حمله کنی بیت رهبری رو بزن

این نامه رو به عنوان یک ایرانی از داخل کشور به دولت آمریکا مینویسم. بوی جنگ به مشام میرسه و به قول اوباما همه گزینه هاش هم روی میزه فقط خواهش که دارم اگر قرار جنگ کنی و این آخوندهایی که خودتون کمک کردید و در شورش سال 57 بر ملت ما حاکم کردید رو بردارید یه دفعه نزنید این زیرساخت ها و پتروشیمی و پالایشگاه و اینا رو از بین ببرید. حتی نیروگاه هسته ای هم در صورتی که دست یک دولت سکولار دموکرات باشه مفیده.
شما فقط لطف کن یک هفته قبل از حمله بگو که ما میخواهیم بیاییم و یک هدف هم بیشتر نداریم و آن هم بیت رهبری هست.چون تمام کثافاتی که دنیا رو به خطر انداخته اند آنجا جمع شده اند.شما آنجا را بزنی خود ملت ایران کار را تمام خواهند کرد مطمئن باش.
****************************A Sincere plea from a frustrated Iranian.

" Hey Uncle Sam time to get even? Just hit the Khamenie's quarters !"

Dear Uncle Sam:

I am writing this plea as a concerned Iranian citizen to the government of United States of America. One can't help but hear news and the drum beats of war as Mr.Obama weighs all his options on the table. I would like to bring your attention to this sincere plea because it comes from the heart of millions of Iranians.
If war between Iran and US is inevitable we understand but Iranians think it is only right if you take it up to those radical fundamentalist clerics who came to power after the 1979 upraising. They could not have taken over the power without explicit support of United States.

Iran will need all its infrastructure , oil refineries and petrochemical plants with or without this regime we hope the future democratic government can better utilize our national resources.

Peace loving Iranian nation has no desire for war but dose not mind if a surgical operation miraculously takes out the Khamenehie's Quarter . We feel the clerics took power with your support and must be taken out with a swift action and rid our nation from these dangerous criminals. Just give us a week notice and hit the leader's home rest assured we will take care of rest.


جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...