۱۳۹۰/۰۸/۰۳

اندرباب آن چمدان که میخواست اینترنت بیاورد و وعده های پوچ از این دست +پیشنهاد


حتما یادتان هست چند ماه پیش قضیه اینترنت چمدانی چه سر و صدایی به پا کرد تا جایی که سخنگوی وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات و همه در جمهوری اسلامی به تکاپو افتادند وبیانیه دادند .اینترنت چمدانی همان اینترنت آزاد و بدون محدودیتی بود که قرار شد در همین ماه ارائه شود اما نه اینترنتی آمد نه چمدانی. در واقع این هم مانند پروژه قبلی هیستک که میگفتند از خود فیلتر بر ضد فیلترینگ استفاده میکند و کلی بوق و کرنا زدند و آخر معلوم شد آن دانشجو هکر که این کار را میخواسته انجام بدهد پولها را خورده و فلنگ را بسته است.

من با وجودی اینکه دانش زیادی در رابطه با روشهای اینترنت دهی آزاد ندارم اما تصور میکنم اگر اینترنت را از بستر GPS بدهند و با توجه به اینکه گوشه های جدید همه مجهز به gps هستند خیلی بهتر و راحت تر و همه جا قابل دسترس تر خواهد بود.

اما آیا آمریکا و دولتهای جهان واقعا به فکر اینترنت آزاد دادن هستند یا هر از گاهی چیزی از استین بیرون می آورند تا بگویند ما داریم کمک میکنیم و در عمل هیچ. فراموش نکنیم اکنون بسیاری از شرکتهای خصوصی این کار را به نحو احسنت انجام داده اند از قبیل ultra surf یا your freedom یا TOR که یا با همیاری مردمی کار میکنند یا با خرید به قیمت ارزان.

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...