۱۳۹۰/۰۸/۰۶

پیش نویس نامه شاهزاده رضا پهلوی و نکاتی برای یاد آوریضمن تشکر از شاهزاده برای انجام این کار موارد زیر را پیشنهاد میکنم :

1-باید کمپینی راه انداخت تا اسامی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی جمع آوری شود و ما با دستی پر بتوانیم آنها را به مجامع بین المللی ارائه دهیم.
2-اگر بتوان این موضوع را از طریق دادگاه بین المللی پیگیری کرد بسیار مفید است. ارائه دادخواست از مسئولین جمهوری اسلامی در دادگاه بین المللی میتواند مردم داخل و خارج کشور را دلگرم و به ادامه مبارزات تشویق کند
3-پخش گسترده این پیش نویس و درخواست مبارزان سیاسی و آزادی خواه از گروههای مختلف اپوزسیون برای حمایت از آن میتواند آن را به یک کارزار رسمی و متحد علیه جمهوری اسلامی تبدیل کند

در پایان از همه دوستانم میخواهم همه با هم در صف این مبارزه حقوق بشری قرار بگیریم چون حقوق بشر مساله ای است که فرد یا حزب یا گروه نمیشناسد.

متن نام شاهزاده از وبلاگ ایشان :

از لینک بالاترین :جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...