۱۳۹۰/۰۸/۰۲

آیا کار کردن در شبکه مردمی و بین المللی من و تو شرف دارد یا کار کردن در 20:30 ؟

امروز در خبرها خواندیم که یکی از مجریان اخراجی شبکه من و تو در فرندفید علت کناره گیری یا اخراجش را اینگونه بیان کرده که شبکه من و تو زیر نظر شاهزاده رضا پهلوی اداره میشود و گفته است بهتر است بروم و 20:30 کار کنم تا در شبکه من و تو .شرح کامل ماجرا را میتوانید از این سایت ساندیس خور بخوانید که با شادی و شعف بسیار این ماجرا را بیان کرده است.

حال سوال اینجاست آیا کردن در شبکه مردمی و بین المللی من و تو شرف دارد یا کار کردن در 20:30 ؟
20:30 که با خبرهای دروغش و لجن پراکنی سازمان یافته علیه جنبش سبز مردم ایران و رهبران سبز این جنبش و همچنین گروههای مبارز و آزاده باعث عمری آزار و اذیت ایرانیان شده است ؟

به فرض اداره شدن شبکه من و تو زیر نظر شاهزاده رضا پهلوی باید از کار بزرگ او تقدیر کرد و به شرفش درود فرستاد که همچین شبکه سیاسی اجتماعی و سرگمی بین المللی ایجاد کرده نه اینکه عده ای طلبکارنه قضیه را پیگیری کنند.

برای آن خانم متاسفم که میخواهد در 20:30 کار کند که با پول خون نداها و سهرابها اداره میشود و متاسف تر برای کسانی که او را مظلوم جلوه میدهند و طرح دوستی با ساندیس خوران میرزند و خوب که اطلاعاتشان فاش شد آه و سودا سر میدهند و به قول معروف ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند ،آه و فریاد بر آری که مسلمانی نیست.
کسانی که تکلیف خود را با مزدوران رژیم نمیدانند و خیال میکنند مزدور اصلاح پذیر است سخت در اشتباه هستند و همانا کند کنندگان مبارزه این افرادند.
توصیه ای که میتوان در آخر به همه هموطنان کرد باید خط قرمز خود را با مزدوران رژیم مشخص کنند تا دچار همچین مشکلاتی نگردند .


جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...