۱۳۸۹/۰۱/۰۵

کاسپین ماکان نماینده من ایرانی که 31 سال در این کشور زجر کشیده ام

جالب است که در فضای سایبری چند ماهی است که ردپای لابی رژیم دیده میشود.میخواهم این بحث را با مدرک اثبات کنم.از روز 22 بهمن عده ای به فضای مجازی آمدند که روش آنها فقط سه چیز مهم بود :
1-یاس و نا امیدی بچه های مبارز سبز واقعی
2-خراب کردن طرح هایی که برای بعد از 22 بهمن برنامه ریزی میشد.
3-به وجود آوردن تفرقه میان بچه های جنبش
مورد اول را که همه به تفصیل میبینید .عده ای پیدا شده که میگویند جنبش تمام شد جنبش شکست خورد.نگفتیم این آخوندها را کسی نمیتواند بردارد.نگفتیم که این اینها 600 سال مثل عباسیان حکومت میکنند . و از این قبیل صحبتهاکه همه شما دوستان صدها بار شنیده و دیده اید.پس هر کجا کسی این حرف را زد بدانید که یا عامل رژیم است یا به طور ناخودآگاه شده است عمله استبداد.
مورد دوم را اگر بخواهم برایتان مثال بزنم چندین طرح امد که بعد از 22 بهمن جنبش حرکتی سراسری و جمعی انجام دهد ولی هر حرکتی که امد روی میز از جمله طرح تجمع در میدانها و مکانهای شهر هنگام سال تحویل توسط عده ای به اسم اینکه به صرف جنبش نیست و خطر دارد و نمیدانم چه و چه و چه این حرکت را در نطفه خفه کردند بگذریم از اینکه من و همشهریانم در شیراز با استفاده از این روش به حافظیه رفتیم و از این روش سود جستیم ولی از سراسری شدن این حرکت آمدند و جلوگیری کردند.میخواهید بروید و در همین چند پست پیش دقیقا 15 روز مانده به سال جدید این پیشنهاد را بخوانید و فقط مورد چهارشنبه سوری به علت قطعی بودنش را توانستیم با شکوه انجام دهیم. که حتی خود من از قطعی بودن چهارشنبه سوری در این وبلاگ چندین روز قبل از چهارشنبه سوری خبر دادم
و اما میرسیم سر موضوع تفرقه افکنان و کسانی که با جانب داری یا تخریب قصد تفرقه افکنی دارند اینها هم یا ناخودآگاه یا به عمد قصد تخریب جنبش را دارند.کسانی که هر روز بر روی یک شخصیت جنبش از داخل یا خارج کشور زوم میکنند.کسانی که به کروبی و موسوی ناسزا میگویند یا کسانی که نوری زاده و سازگارا را مسخره میکنند اینها همه اشان در بازی خود ساخته رژیم گام گذاشته اند.
و اما در سر بحث کاسپین ماکان عده ای بوق برداشته که کاسپین ماکان نماینده ملت ماست .خوب خود شما از چه کسی نمایندگی گرفتید که از جانب ملت صحبت میکنید؟؟؟آیا بنده به عنوان یک ایرانی که درون مرز از دست این رژیم زجرها کشیده ام این مجوز را به شما دادم که بگویید که آقای ماکان نماینده ما نیست یا بقیه همفکران و همنظرانم که شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران در تظاهرات سر دادیم.من به عنوان یک ایرانی نه مشکلی با اسراییل نه اعراب نه هیچ مردمی در دنیا دارم تا جایی که قصد تجاوز به این آب و خاک را نداشته باشند حال این سوال مطرح هست اگر بخواهند یک عده لابی خاص بیایند و دوباره با همان سه اصل بالا و مواردی که در پایین ذکر کردم نبض جنبش را به دست گرفته و با دشمن سازی دوباره و کارهایی که آرمانهای من ایرانی با آن زمین تا آسمان تفاوت دارد پس این همه تلاش ما آیا پوچ است ؟؟؟آیا این جنبش بازهم قصد فلسطین زدگی دارد؟ یا قصد تکرار همان جمهوری اسلامی ....
دوستان من بر ماست که نگذاریم عده ای لابی رژیم یا اصلا از کسانی که به جنبش پیوسته اند بخواهند برای ما که خونها دادیم تصمیم بگیرند.تصمیم را فقط صندوق رای مشخص میکند.


داستان نمکدون صادراتی در ترکیه

امروز رفته بودم نمکدون بخرم یه دفعه از توی ردیف نمکدونها متوجه یه نمکدون ایرانی شدم. یک دفعه چنان غرور ملی تمام وجودم رو فرا گرفت و به فر...