۱۳۸۸/۱۲/۱۵

توصیه برای آگاهی رسانی مردم:خرید روزنامه کیهان امروز و نشان دادن قسمت توهین آمیز

بهترین فرصت رو دولت کودتا به ما داد تا بتونیم یه اطلاعا رسانی گسترده بین امثر مردم و همچنین آذری زبانان گرامی انجام بدیم.باید امروز برخلاف میل باطنی روزنامه کیهان رو خرید و قسمت توهین آمیز رو به همه مردم به ویزه قشری که به نت دسترسی ندارند نشون داد.این کار میتونه انسجامی دوباره رو برای هدفهای بعدی جنبش چهارشنبه سوری،پنج شنبه آخر سال در بهشت زهرا ،لحظه تحویل سال و ... داشته باشه

داستان نمکدون صادراتی در ترکیه

امروز رفته بودم نمکدون بخرم یه دفعه از توی ردیف نمکدونها متوجه یه نمکدون ایرانی شدم. یک دفعه چنان غرور ملی تمام وجودم رو فرا گرفت و به فر...