۱۳۸۸/۱۲/۱۱

آکسیون چهارشنبه سوری قطعی است برای تحویل سال نو برنامه ریزی کنیم

درود بر همه
از مطالب سایتها وبلاگها و از کوچه و بازار و صدای ترقه ها اینطور به نظر میرسد که همه به پیشواز چهارشنبه سوری رفتن .خوب پس اکسیون چهارشنبه سوری یک اکسیون حتمی هست اما آیا برای بعد از چهارشنبه سوری هم اندیشه ای شده است؟؟؟
من امروز داشتم با خودم فکر میکردم ما میتوانیم در لحظه تحویل سال که ساعت 9:02 دقیقه شب است با جمع شدن در میدان آزادی و آوردن هفت سین سبز همگی با هم سال را تحویل کنیم.چرا خودمان سال 89 را نام گذاری نکنیم.سال پایان دیکتاتوری را.
هر کسی میتواند یک سبزه بیاورد و در میدان آزادی یا هر میدان دیگر در شهرهای مختلف کشور بگذارد و سبزها برای خودشان سال را تحویل کنند.و دراماتیک تر اینکه لحظه تحویل سال همه با هم دست بزنیم و سرود ای ایران رو بخونیم.
یک لحظه تصور کنید چه لحظه باشکوهی خواهد بود.خانواده بزرگ سبز ایران در کنار هم سال را تحویل میکنند.روی این ایده فکر کنید و اگر میبینید عملی است و با صلیقه ما ایرانیان جور در میاد از همین الان برنامه ریزیش رو بکنیم.ایده این طرح از یک نقاشی از مبارز عزیز سهیل توکلی به ذهن من خطور کرد.
نقاشی هایی که در زیر میبینید

داستان نمکدون صادراتی در ترکیه

امروز رفته بودم نمکدون بخرم یه دفعه از توی ردیف نمکدونها متوجه یه نمکدون ایرانی شدم. یک دفعه چنان غرور ملی تمام وجودم رو فرا گرفت و به فر...