۱۳۸۸/۱۲/۱۹

سوالی که مجریان بی بی سی و صدای آمریکا باید از طرفداران جمهوری اسلامی بپرسند

چرا وقتی مزدوران وزارت اطلاعات می آیند روی خط بی بی سی یا صدای آمریکا و وانمود میکنند شهروندان عادی هستند که از نظام دفاع میکنند هیچ یک از مجریان به ذهنشان نمیرسد از آنها بپرسند اگر تو مامور وزارت اطلاعات نیستی و یک شهروند عادی هستی که نظام و رهبرش را دوست دارد پس چرا به فتاوی علمای نظام که بی بی سی، صدای آمریکا و رسانه های مشابه را حرام اعلام کرده اند عمل نمیکنی و برنامه های این کانالها را میبینی و به آنها زنگ میزنی. تازه اینها چطور از سد فیلترها و پارازیتهای رژیم میگذرند. مگر نه اینکه رژیم این سایتها را فیلتر کرده که مردم آنها را نبینند. چطور است که اینها که نظام را قبول دارند این برنامه ها را میبینند. تمام شواهد از جمله بودجه سنگینی که نظام برای مبارزه با جنگ نرم تصویب کرده نشانه این است که اینها سربازان بی همه چیز امام زمان هستند.

برگرفته شده از نطر یکی از دوستان در فیس بوک.

داستان نمکدون صادراتی در ترکیه

امروز رفته بودم نمکدون بخرم یه دفعه از توی ردیف نمکدونها متوجه یه نمکدون ایرانی شدم. یک دفعه چنان غرور ملی تمام وجودم رو فرا گرفت و به فر...