۱۳۹۱/۱۱/۲۴

درود به شرافت محمد نوری زاد ،اعتراف به اشتباه از بزرگترین شهامت هاست

همیشه اعتراف به اشتباه در زندگی و خواست آغاز یک راه جدید از بزگترین شهامتها در زندگی هر شخص میتواند باشد. بعضی از نادانان و بی خردان ادعا میکنند ما برای مثال 60 سال هست روی این عقیده مانده ایم و کوتاه نیامده ایم و این را شجاعت میدانند. ولی اگر عقیده آنها را بررسی کنید جز مهملات و خطاهای سیاسی و اجتماعی و حتی عقیدتی چیزی نبوده که باعث بدبختی خود و یک ملت شده است .


محمد نوری زاد مردی با شهامت که از درون ایران تبر برداشت و ابراهیم وار این تابو را شکست و از کارهای گذشته خود انتقاد کرد . بزرگترین و با شهامت ترین حرکت او این بود که گفت ما در مورد شاه  اشتباه کردیم و انقلاب اشتباه بود. تعریف محمد نوری زاد را از زبان دوست عزیزم امید دانا که در زندان اوین با هم بودند را شنیدم و میدانم بر خلاف اصلاح طلبان حامی رژیم که میخواهند به قیمت از دست رفتن زندگی میلیون ها نفر از مردم ایران این رژیم بماند نوری زاد اینچنین نیست و اصولگرایی بود  که یک سری اصول برای خود در نظر داشت و وقتی دید آن اصول به زندگی مردم صدمه زده آنها را کنار گذاشت.باید درود فرستاد به شرافت و آزادگی و شجاعت محمد نوری زاد و امثال او که جان انسان برای او ارزش دارد.

در واقع اقرار به اشتباه بسیار کار پسندیده ای هست. حتی اگر امثال خامنه ای و یا دیگران اقرار به اشتباه و کناره گیری میکردند و ضمینه یک انتخابات آزاد را فراهم میکرد دیدگاه مردم ایران هم نسبت به آنها تغییر میکرد ولی متاسفانه آنها توهم زده اند و دستی که به خون آلوده شد سخت هست که بتوان آن را شستشو داد. 

من به عنوان یک هوادار پادشاهی ، ایرانی را میخواهم که محمد نوری زاد بتواند به راحتی حرفش را بزند حزبش را تشکیل بدهد و عقیده و اعتقاد خود را هم داشته باشد. ایرانی که من نوعی میخواهم یک نظام پادشاهی پارلمانی نه به سبک گذشته بلکه به سبک نروژ و سوئد و دانمارک هست. دانمارکی که تعداد زندانی هایش 8 نفر هست . نروژی که اولین کشور از نظر سطح رفاه مردمش هست  و امثالهم.   حتی شاهزاده رضا پهلوی اگر پادشاهی هم بخواهد به سبک گذشته به هیچ وجه نیست. 

امیدوارم که همه به ایران بیاندیشیم و این سخن شاهنشاه آریامهر را آویزه گوش کنیم.

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...