۱۳۹۱/۱۲/۰۸

پروژه رنگ پاشی در خیابان ها در شب چهارشنبه سوری


از امروز تا روز چهار شنبه سوری ، مخصوصا در روز چهار شنبه سوری خیابانها، دیوارها، پل ها عکسها، اتومبیل های دولتی و ساختمان های دولتی را با رنگ روغنی رنگی میکنیم.

این طرح به تعداد کمی احتیاج دارد و به دید همه مردم میرسد.
اگر هر یکصد متر یک نقطه را رنگی کنیم، در تهران ٥٠ هزار نقطه میشود. اگر ١٠٠٠ نفر هر کدام ٥٠ نقطه را رنگی کنند، تمام شهر رنگی میشود.
در شب چهار شنبه سوری ده ها هزار نفر میتوانند  تمام شهر را رنگی کنند.
رنگ روغن به سختی پاک میشود

چگونه:
رنگ را داخل یک پلاستیک نازک کرده و در شب در جایی خلوت به بیرون پرتاب میکنیم
رنگ را داخل تخم مرغ خالی شده میکنیم و به دیوار یا عکسها یا اتومبیلها یا ساختمانها یا تابلوهای راهنمای، پل و ... پرتاب میکنیم
رنگ داخله لامپ هم خوب است چون حجم زیادی از رنگ را شامل میشود، ولی چگونه میتوان آنرا پر کرد را باید یافت
پوسته از چیزی که شکننده باشد و در جیب یا اتومبیل به راحتی نشکند
اگر کسی رنگ سفید بخرد یا داشته باشد هم میتواند با پودر های رنگی به سادگی آنرا رنگی کند

مزایا:
خیلی کم خطر هست ، جلوگیری از آن برای پلیس تقریبا غیر ممکن است و نقطه شروع خوبی برای کمتر شدن ترس جوانان میشود
تعداد کمی اثر بزرگی میگذراند و میتوانند حتا رای گیری را تحت تاثیر قرار دهند
جوانان به قدرت خود پی میبرند
کشور را به حالت اضطراری در میاورند
چندین نفر میتوانند اثری بگذارند که دیگران آنرا دنبال کنند
برای مدتی طولانی دیده میشود و به راحتی میتوان دوباره رنگی کرد
این وسیله خیلی ساده را که جوانان یاد گرفتند میتوانند سالها استفاده کنند
موجب خلاقیت هر چه بیشتر جوانان میشویم تا طرح های دیگری پیدا کنند
فیلم های زیادی میتوان از آن گرفت و در یوتوب گذشت. از عکس هایی خمینی یا خامنه ای که رنگی شده و غیره

از امروز باید شروع کرد تا تعداد کافی برای عملی کردن و آزمایش آن و یافتن وسایل مناسب به وجود آید
 

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...