۱۳۹۱/۰۷/۱۷

راه حل برون رفت از بحران اپوزسیون ایجاد یک شورای مرکزی است

دوستان عزیز این برداشت و چارت نتیجه یک تحقیق بر روی تلاش های اپوزسیون برای اتحاد هست .این چارت خلاصه صحبتهای جامعه سیاسی اپوزسیون و گروههای مختلف میباشد. لطفا آن را مطالعه کنید و در صورتی که با آن موافقید این روش نما را با دیگران به اشتراک بگذارید


برای بزرگ شدن عکس روی ان کلیک کنید

فاز 1: تشویق گروهها و سازمان های هم فکر به جمع شدن بایکدیگر و ارائه ائتلاف
توضیح : برای این کار گروههای پراکنده و چند نفره اپوزسیون با همفکران خود تشکیل ستادی را میدهند .به عنوان مثال گروهی از  جمهوری خواهان میتوانند با هم ائتلاف کرده و تشکیل یک اتحاد را دهند و چپها و کمونیست ها هم به همین ترتیب. گروهها و ائتلافهای موجود نیز باید متشکل تر شوند.وظیفه افرادی که موافق این طرح هستند این هست که همه گروهها را به این کار تشویق کنند.
مواد لازم: 1-ارائه مقالات 2-تبلیغ در رادیو و تلوزیون های اپوزسیون 3- صحبت با منفردین و گروههای کوچک برای پیوستن به یکدیگر

فاز 2- تشکیل کمیته مرکزی برای گفتگو با شوراهای اپوزسیون :
توضیح : کمیته مرکزی وظیفه گفتگو با گروهها و شوراهای تشکیل یا فته را به عهده دارد.کمیته مرکزی بعد از تشکیل باید  در مرحله اول به شناسایی گروهها و شوراهایی که قابلیت و انرژی  شرکت در ائتلاف بزرگ را دارند بپردازد.در ضمن کمیته مرکزی باید نرم افزار و تدرکات طرح برای جمع شدن را فراهم کند.
ویژگی های کمیته مرکزی :
1-حداکثر 5 یا نهایتا 7 نفر باشند
2-از افرادی خوشنام که در گذشته حداقل در یکی از جلسات بزرگ اپوزسیون شرکت داشته اند
3-دارای تجربه و شناخت مناسب از اپوزسیون و معزل های آن باشند
4-توان چانه زنی و گفتگو با همه گروههای ضد جمهوری اسلامی را داشته باشند.

فاز 3 :
مکان جمع شدن : یک نرم افزار الکترونیکی هست که از هر شورا یک نفر نماینده به داخل آن نام نویسی میکند و از طریق همان نرم افزار به کارهایی مانند رای دادن برای تعیین سخنگو یا رای دادن برای کارهای عملیاتی استفاده میشود. مکان گفتگو بعد از نام نویسی اول و شناسایی افراد یک جلسه حقیقی برگزار میکند و اعلام ائتلاف اپوزسیون را مینامید.
در شورای مرکزی دیگر روی جزئیات و آیین نامه ها بحثی نمیشود و فقط اعلام ائتلاف و هماهنگی در مبارز و تعیین سخنگو میشود چون هر شورا آیین نامه خاص خود را دارد و نیاز نیست آئین نامه ای برای شورای مرکزی نوشته شود . به جز دو مورد که رعایت حقوق بشر و رعایت انتخابات آزاد.
نکته : نوشتن آیین نامه داخلی بعد از انتخاب یک هیات اجرایی در سایت شورای مرکزی خواهد بود و هیات اجرای موظف است یک آیین نامه داخلی ساده برای کسانی که در شورای مرکزی هستند تنظیم کند.شوراهایی که میتوانند در طرح شرکت کنند :
1-      دارای اعضای سرشناس و تعداد آنها مشخص باشند
2-      توافق بر اصولی همچون انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل داشته باشند
3-      توافق بر روی رعایت حقوق بشر داشته باشند
4-      تعداد اعضای آنها نیز مهم است. از شوراهای 1 نفر و گمنام استفاده نشود.
5-      به مانند شکل هر چند گروه کوچک و شناخته شده اپوزسیون با هم یک ائتلاف را تشکیل دهند.


جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...