۱۳۹۱/۰۸/۰۴

حکایت چنارهای خیابان ولی عصر و دستور رضا شاه


شنیده بودم که رضاشاه دستور داده بود درختهای باعمر بالای 10سال را بکارند تا درختها زودتر خودرا نشان بدهند به او گفته بودن قربان درخت با این سن اگر جابجا بشه نمیگیره گفته بود بگین رضاشاه گفته بگیر میگیره باورم نمی شد تا این عکس را دیدم وجالبه همه درختها به خاطر دقت عزیزانی که زحمت کشیدند گرفته. روح رضا شاه و تمامی آن زحمت کشان شاد.
عده ای در حال کاشت درختان چنار و ساخت خیابان پهلوي (ولی عصر فعلی) هس
تند. در دورنمای تصویر به جز هتل رویال هیلتون (استقلال فعلی)، ساختمانی به چشم نمی خورد. جالبه که بدونید قرار بود تمام حاشیه این خیابان زیبا بصورت جنگل شود و در آنجا از اقصی نقاط ایران بویژه از جنگلهای شمال کشور و دشت ارژن فارس حیواناتی رها شود که زیبایی این خیابان را هزار برابر میکرد، اما بدلیل اینکه برخی از افراد و بویژه بعضی از روحانیون زمینهایی در این منطقه داشتند که بلافاصله پس از ساخت این خیابان ارزش بسیار زیادی پیدا کرده بودند، این زمینها رو به اشخاص سرمایه دار و مردم عادی فروختند که در نتیجه ساختمان سازی در این منطقه شروع شد و دولت نتوانست طرح جنگل مصنوعی را در آنجا پیاده کند.

منبع صفحه طرح غرامت جوانان ایران از انقلابیون 57
http://www.facebook.com/enghelab57

داستان نمکدون صادراتی در ترکیه

امروز رفته بودم نمکدون بخرم یه دفعه از توی ردیف نمکدونها متوجه یه نمکدون ایرانی شدم. یک دفعه چنان غرور ملی تمام وجودم رو فرا گرفت و به فر...