۱۳۹۱/۰۷/۰۵

رابطه هنر و آزادی خواهی یک ملت

دانلود آهنگ های گروه ایشان که دکتر ایمان فروتن با همراهی برادرشان این گروه را اداره میکردند. جالب هست ببینید چقدر در سایت ایران سونگ نظر داده اند و تعریف کردند از این گروه .


http://www.iransong.com/album/2169.htm

اما نکته جالب تر اینکه اگر شخصی مثل ایمان فروتن پا در راه آزادی خواهی ملت ایران گذاشت و کار موزیک و ... خود را که در آن الحق و النصاف موفق بود کنار گذاشت از نظر سیاسیون ما به اتهامها مختلف متهم میشود. در واقع این خواست جمهوری اسلامی هست. که اجازه فعالیت به افرادی که دل در گرو ایران دارند را ندهند و آنها را برای نزدیک شدن به ملت ایران و فعالیت در راه آزادی خواهی ملت ایران بترساند.گویا که انگار همه از شکم مادر باید سیاسی زاییده شوند. .ورود هر شخصی در عرصه مبارزه با جمهوری اسلامی باید محترم شمرده شود و این حسادتها و حب و بغضها باید کنار گذارده شود. 

جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را میکند که از نزدیک شدن هنرمندان ,ترانه سرایان و متخصیصن در در داخل و خارج به امور آزادی خواهی ملت ایران جلوگیری کند و برای اینکار پولهای سنگین خرج میکند. 

من در اینجا از همه کسانی که در راه آزادی ملت ایران تلاش میکنند سپاس گذاری میکنم هر چند با من مشکل فکری یا عقیدتی داشته باشند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...