۱۳۹۳/۰۳/۲۲

اندرباب مجیز گویان قاسم سلیمانی

کشور ایران یکی از 4 کشور ثروتمند دنیا از نظر ذخایر نفت و گاز و معادن را ظرف مدت 35 سال به بدبخت ترین کشور دنیا تبدیل کرده اند و از سویی دست به دعا بر می دارند که خدا رو شکر که ما قاسم سلیمانی داریم که چنین کرد و چنان کرد و این چنین گفت و آن چنان گفت .

یکی نیست به این بی شرفتان بگوید در زمان شاهنشاه اریامهر که دنیا تا کمر در برابر شاهنشاه ما کمر خم می کرد و تمام دنیا از ایران حساب می برد ما چه مشکلی داشتیم که اکنون باید پول نفت ملت ایران و نان شب کودک ایرانی را کسی به اسم قاسم سلیمانی بدزد و بخواهد برود در سوریه عراق برای اهداف جمهوری اسلامی بجنگد . آنهم جنگی که هر روزه شاهد این هستیم که سر سرداران سپاه جمهوری اسلامی به سر نیزه و چوب می کنند و برای درس عبرت می چرخانند.

این چنین بزرگ کردن قاسم سلیمانی  و امثالهم تنها نتیجه ضعف جمهوری اسلامی در تامین نان شب مردم و رفاه و آسایش ملت ایران است. جمهوری اسلامی در حال وانمود کردن این موضوع هست که بله اگر سپاه قدسی نمی بود دشمنان سنی ما الان ایران را نابود کرده بودند. این هم فریبکاری دیگری از جمهوری اسلامی است تا بتواند راحت تر مردم ایران را چپاول کند . چرا که تاریخ به خوبی یاد دارد همین عراق را که جمهوری اسلامی 8 سال سرگرم جنگی بیهود با آن بود شاهنشاه آریامهر ظرف 24 ساعت شکست داد و صدام را وادار به امضای قرارداد الجزایر کرد. قراردادی که صدام به اندازه ای برای صدام ناراحت کننده بود که پس به روی کار آمدن جمهوری اسلامی و بی پدر شدن ملت ایران به جلو تلوزیون آورد و پاره پاره کرد.

اگر شاهنشاه آریامهر زنده بود یک تن از این تروریست های منطقه جرات ابراز وجود نداشتند چه برسد بخواهند در خاک کشورها عملیات مسلحانه انجام دهند زیرا ایران در آن زمان به ژاندارم منطقه شهرت داشت و همه کشورها و گروهها از ترس ایران سر به گریبان فرو برده بودند . نه به مانند الان که جمهوری اسلامی از آزاد سازی 5 سرباز ایران و حفظ یک مرز ساده معذور است و اینقدر در جمع آوری نیرو ناتوان است که افغانی استخدام می کند که در سوریه بجنگد .

هر کس از چپ و راست به بزرگ کردن قاسم سلیمانی و امثالهم اقدام کند همانا در کنار جمهوری اسلامی برای لاپوشانی جنایات داخل و ضعف و ناتوانی در برقراری امنیت در منطقه اقدام کرده است.

حرف آخر من این است که شما اسلام گرایان نیازی نیست برای ما کاری کنید . شما به کناری بنشینید خود نیروهای ملی گرا ایران ظرف یک ماه کل منطقه خاورمیانه را از وجود تروریست و جوجه تروریست پاک خواهند کرد . ما نه برای دین میجنگیم نه برای حرم حسن یا حسین . ما اگر قرار باشد بجنگیم تنها برای نجات ایران است  و هیچ چیز برای ما مقدس تر از ایران نیست .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تجربیات من از خام گیاه خواری و نکات مفید در این مسیر

داستان این ماجرا از اینجا آغاز می شود که کتاب آقای آرشاویر د آوانسیان توسط یکی از دوستان برای مطالعه به من فرستاده شد. موضوع و تیتر کتاب برا...